Yıl 2014, Cilt: 7 Sayı : 2 Sayfalar 17 - 21 2014-01-01
A Serological investigation for Bovine Viral Diarrhea Virus infection in and around Afyonkarahisar province, West Anatolia
Afyonkarahiar İlinde Bovine Viral Diarrhea Virus Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması
Nural EROL,Sibel GÜR,Abuzer ACAR
46 261

Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) is one of the most prevalent infections of domestic ruminants and has significant effect on the cattle industry. Afyonkarahisar province is the homeland of well-known some specific products made from cattle milk and meat. Cattle population is high and generally intensive breeding having been preferred due to climatic conditions. High level persistent infection was detected before in big-size herds before. Aim of the study was to investigate the infection in family type small enterprises in the Afyonkarahisar and close provinces. For this purpose, blood serum samples were obtained from small private herds in boroughs of Afyonkarahisar, Burdur and Denizli provinces. Samples were controlled for BVDV specific antibody (Ab) presence and titter values using serum neutralisation test. The samples collected from 9 boroughs of Afyonkarahisar, among 73 and 148 samples from each one. Seropositivity was varied between 73.6% and 95.2%. In total, out of 972 samples, 823 (84.6%) was found to be positive. Proportion in Burdur and Denizli provinces were 35.7% (5/14) and 42.8% (12/28), respectively. Considering determined high values for BVDV infection, consultative support seems quiet necessary for control/eradication of the disease for small scale enterprises.
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) evcil ruminantların en yaygın enfeksiyonlarından biridir ve sığır endüstrisi üzerinde önemli etkileri vardır. Afyonkarahisar ili sığır eti ve sütünden yapılan iyi tanınan belli spesifik ürünlerin anavatanıdır. Sığır populasyonu yüksektir ve iklim koşulları nedeniyle genellikle intesif yetiştiricilik tercih edilmektedir. Büyük ölçekli sürülerde yüksek seviyede persiste enfeksiyon daha once de belirlenmiş idi. Çalışmanın amacı söz konusu enfeksiyonun Afyonkarahisar ili ve yakın çevresinde aile tipi küçük işletmelerde araştırılmasıdır. Bu amaçla Afyonkarahisar, Burdur ve Denizli illerindeki küçük özel işletmelerden kan serum örnekleri elde edildi. Örnekler serum nötralizasyon test kullanılarak BVDV spesifik antikor varlığı ve titresi yönünden kontrol edildi. Afyonkarahisar ilinden örnekler 9 ilçeden toplandı ve her bir ilçeden 73 ile 148 arasında örnek elde edildi. Seropozitifliğin %73.6 ile %95.2 arasında olduğu görüldü. Toplamda ise 972 örneğin 823’ünün (%84.6) pozitif olduğu belirlendi. Burdur ve Denizli illerindeki oranların %35.7 (5/14) ve %42.8 (12/28) olduğu saptandı. BVDV enfeksiyonu için belirlenen yüksek oranlar dikkate alındığında, küçük ölçekli işletmelerde hastalığın kontrol/eradikasyonu için danışmanlık desteği verilmesinin oldukça gerekli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Al-Haddawi M, Mitchell GB, Clark ME, Wood RD, Caswell JL. Impairment of innate immune responses of airway epithelium by infection with bovine viral diarrhea virus. Vet Immunol Immunopathol.2007;116:153-162.
Birincil Dil
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2014


Makalenin Yazarları
Nural EROL
Sibel GÜR
Abuzer ACAR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.