Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı : 1 Sayfalar 19 - 32 2018-04-20
An Examination for Studies Related to Silence on Health Personnel
Sağlık Çalışanlarında Sessizlik İle İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme
Birol YETİM,Gülsün ERİGÜÇ
13 261

Anahtar Kelimeler

Akarsu, S. F. (2016). Hemşirelerde Çalışan Sessizliği Ve İş Doyumu Arasındaki İlişki (Yüksek Lisans Tezi). Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-1294-1874Yazar: Birol YETİM (Sorumlu Yazar)Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-5186-9345Yazar: Gülsün ERİGÜÇ Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Birol YETİM
Gülsün ERİGÜÇ