Yıl 2019, Cilt: 18 Sayı : 72 Sayfalar 1642 - 1655 2019-10-15
DAVRANIŞ DENEYLERİNİN SOSYAL ANKSİYETEDE KULLANILMASI
Halil TANYIL,Zafer BEKİROĞULLARI
18 261

Öz Dünya çapında görülme oranı en yüksek psikolojik sıkıntılardan biri olarak sosyal anksiyete karşımıza çıkmaktadır. Sosyal anksiyete kişinin olası maruz kalacağı ve başkaları tarafından gözlemlenebileceği, bir veya birden fazla sosyal ortam hakkında duyduğu belirgin korku ve endişe şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu bireyler sosyal ortamlara maruz kaldığında yüksek seviyede stres hissederler ve sonucunda ise sosyal ortamlardan kaçınırlar. Bu kaçınma davranışı sonucunda ise daha düşük sosyo-ekonomik statü ve partner bulamama gibi risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Sosyal anksiyetenin tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin etkinliği yapılan araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma bilişsel darvanışçı terapi yaklaşımını kullanarak  uygulanacak olan davranış deneyi ile deneylerin etkinliğine katkı koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda 22 yaşında kadın bir üniversite öğrencisi ile sekiz seans gerçekleştirilmiştir. Terapi sürecinin etkinliği danışandan alınan bilgiler ve uygulanan Liebowitz Sosyal Kaygı ölçeğinden elde edilen bilgiler ile ölçülmüştür. Bu çalışmanın sonucunda danışandan ve ölçekten elde edilen bilgiler doğrultusunda danışanın sosyal ortamlarda daha rahat iletişim kurabildiği, güvenlik sağlama davranışlarını kullanmadığı ve olumsuz otomatik düşüncelere meydan okuyarak alternatif ve işlevsel düşüncelere yönelebildiği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler

Bilişsel Davranışçı Terapi, Davranış Deneyleri, Sosyal Anksiyete
Beck,J.S.(2016).Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri ve Ötesi.2nd ed. New York:Guilford Press.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji, Ortak Disiplinler
Yayımlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-1314-4017Yazar: Halil TANYIL (Sorumlu Yazar)Kurum: Future AcademyÜlke: United Kingdom

Orcid : 0000-0003-1549-7171Yazar: Zafer BEKİROĞULLARI Kurum: Bahcesehir Cyprus University, Guidance and Counselling Psychology DepartmentÜlke: Cyprus

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Güz


Makalenin Yazarları
Halil TANYIL
Zafer BEKİROĞULLARI