Cilt: 1 Sayı : 1
d
Muhasebe Mesleğine Yönelimde Kişiliğin Önemi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
Importance of Personality Towards Accounting Profession: An Application in Vocational School Students
Yaşar ÖZ,Hasan YAVUZ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Apan, M., Ercan, S. (2017). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisinin Yol Analizi ile Belirlenmesi: Lisans Düzeyindeki İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), 177-202.