Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 21 - 35 2017-03-15
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELER
Sevil ACAR,Derya GÜLTEKİN-KARAKAŞ
17 261

Öz Bu çalışma “serbest bölge”nin genel kabul görmüş tanımından hareketle dünyada ve Türkiye’de serbest bölgelerin farklılaşan biçimlerini incelemektedir. Serbest bölgelerin kurulma amaçları ve bu amaçlara ne ölçüde ulaştıklarına dair değerlendirmeler yapmaktadır. Serbest bölgelere bütüncül bir yaklaşım yerine sermaye kesimleri açısından yaklaşmanın önemine değinmektedir. Bu bakımdan, özellikle sınai üretim faaliyetlerini içeren serbest bölgelere odaklanılarak, bu bölgeler 1960’lardan beri yaşanan küresel ekonomik değişimler bağlamında değerlendirilmektedir. Ayrıca çalışmada, serbest bölgelerde sermaye–emek ilişkilerinin nasıl konumlandığı tartışılmaktadır. Son olarak araştırma, Türkiye’deki serbest bölgelere dair kısa bir değerlendirme içermektedir.

Anahtar Kelimeler

Serbest bölgeler, Serbest ticaret bölgeleri, Türkiye ekonomisi, sektörel çeşitlenme
Chen, X. (1994). The Changing Role of Free Economic Zones in Development: A Comparative Analysis of Capitalist and Socialist Cases in East Asia. Studies in Comparative International Development, 29 (3): 3-25.
Birincil Dil
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2017


Makalenin Yazarları
Sevil ACAR
Derya GÜLTEKİN-KARAKAŞ