Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 44 - 51 2019-04-01
SEGMENTAL KANİN RETRAKSİYONUNDA PREFABRİKE LADANYİ SPRİNG VE REVERSE CLOSİNG LOOP’UN KARŞILAŞTIRILMASI
Hatice KÖK,Yaşar Bedii GÖYENÇ
19 261

Öz Çekimli vakalarda maksiller kaninlerin retraksiyonu ortodontik tedavinin esas safhalarından birisidir. Retraksiyon sonrasında kaninlerin doğru pozisyonda olmaları fonksiyon, estetik ve stabilite için önemlidir. Edgewise tekniğinde kaninler iki yolla retrakte edilmektedir. Birinci yöntem sürtünmeli yöntem olarak da adlandırılır, devamlı ark teli üzerinde kaninlere kuvvet uygulanması ile ark üzerinde gerçekleştirilen yöntemdir. İkinci yöntemde ise bölümlü arklar ve springler yardımıyla sürtünmesiz bir şekilde retraksiyon sağlanmaktadır. Sürtünmesiz sistem ile boşluk kapama yöntemi; bukkal segmental looplar veya retraksiyon springlerinin kullanımı yardımıyla bilinen M/F oranları oluşturmaya dayanmaktadır. Ayrıca optimum büyüklükte, nisbeten sabit ve önceden belirlenebilen kuvvetlerin salınımı öngörülmektedir. Çalışmanın amacı prefabrike Ladanyi springin, elde bükümü yapılmış olan reverse closing loop ile kıyaslanması, ankraj dişler ve kaninler üzerinde meydana gelen değişimleri değerlendirmektir. Çalışmaya yaşları 12,51-16,94 yıl arasında ortalama 15,82 yıl olan 9 kız, 3 erkek toplam 12 hasta dahil edilmiştir. Prefabrike Ladanyi spring hastaların sağ taraflarına, reverse closing loop ise sol tarafına yerleştirilmiştir. Seanslar 4 haftada bir yapılmıştır. Her hastadan referans telleri yerleştirilerek sefalometrik radyograflar alınmıştır. Periyotlara göre sağ ve sol fark karşılaştırılmasında 2-bağımsız örnek testi Mann-Whitney U analizi, periyotlar arası  kıyaslama için Friedman testi kullanılmıştır. Çalışmamızda kanin retraksiyonu Ladanyi tarafında 5,15±0,75 ay devam etmiştir. Kanin retraksiyonu sonrasında molar dişlerde ankraj kaybı, sellanasion düzlemine göre kaninlerde intruzyon-molarlarda ekstruzyon ve overjette spontan düzelme gözlenmiştir. Ayrıca kaninlerde distale devrilme, molarlarda meziale devrilme gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Diş Hareketi, Kanin Diş, Molar Diş, Ortodontik Boşluk Kapama
1.Choy K, Pae EK, Kim KH, Park YC, Burstone CJ. Controlled space closure with a statically determinate retraction system. Angle Orthod. 2002; 72: 191-198.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2019
Bölüm Araştırma
Yazarlar Orcid : 0000-0002-5874-9474Yazar: Hatice KÖK (Sorumlu Yazar)Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-8029-4074Yazar: Yaşar Bedii GÖYENÇ Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2019


Makalenin Yazarları
Hatice KÖK
Yaşar Bedii GÖYENÇ