Yıl 2015, Cilt: 70 Sayı : 3 Sayfalar 723 - 750 2015-11-03
İŞ VE AİLE YAŞAMINI UZLAŞTIRMA POLİTİKALARI: TÜRKİYE’DE YENİ POLİTİKA ARAYIŞLARI
Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ
14 261

Öz entrThe work/family life reconciliation policies aim to increase female employment rate, improve social welfare, reduce child poverty and balance work/family life responsibilities. These policies, which have been put into practice successively in most of the European countries during the 1990s, lately sat on the agenda of the policymakers in Turkey. Recent researches show that the reconciliation policies have positive results such as increasing the female activity rate and balancing work and non-work life. However they also have adverse effects like deepening the unequal distribution of unpaid work between men and women and hindering women’s access to full time jobs. This study gives detailed explanation of the reconciliation policies, examines the potential benefits and risks and discusses the possible consequences for Turkeyİş ve aile yaşamını uzlaştırma politikaları, kadın istihdamını artırmak, toplumsal refah düzeyini yükseltmek, çocuk yoksulluğunu düşürmek, ev içi iş yükü ile çalışma yaşamındaki sorumlulukları dengelemek amacıyla geliştirilen politikalardır. 1990’lardan itibaren Avrupa ülkelerinde art arda uygulamaya konan bu politikalar, yakın zamanda ülkemizde de politika üreticilerin gündemine oturmuştur. Son dönemde gerçekleştirilen araştırmalar, iş ve aile yaşamını uzlaştırma politikalarının kadın istihdamını artırarak iş ve iş dışı yaşam arasındaki dengeyi sağlayabileceği gibi, ev içi ücretsiz işlerin kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsiz dağılımını derinleştirebileceğini, kadınların tam zamanlı, nitelikli işlere erişimini engelleyici sonuçlar yaratabileceğini ortaya koymuştur. Bu makalede, kavramın ayrıntılı biçimde açıklanmasının ardından, söz konusu politikaların ülkemizdeki olası sonuçlarının ilgili literatür ışığında tartışmaya açılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

entrWork and family life reconciliation policies, work-life balance, gender equality, care work, flexicurity, parental leaveİş ve aile yaşamının uzlaştırılması, iş-yaşam dengesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, bakım hizmetleri, güvenceli esneklik, doğum sonrası izinleri
AÇEV, ERG (2014), http://gazetesu.sabanciuniv.edu/sites/gazetesu.sabanciuniv.edu/files/- 2013/ece_acev_erg_rapor-1.pdf (S.E.T. 03.09.2014).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 3 Kasım 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Kasım 2015


Makalenin Yazarları
Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ