Yıl 2014, Cilt: 24 Sayı : 1 Sayfalar 7 - 15 2014-03-01
Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Ekotiplerindeki Moleküler Farklılıkların RAPD İşaretleyicileri Kullanılarak Belirlenmesi
The Determination of Moleculer Diversity Among Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Ecotypes Using RAPD Markers
M. M. ERTUŞ,C. O. SABANCI,S. ŞENSOY
15 261

The relationships among total 76 ecotypes of alfalfa (Medicago sativa L.), 70 landraces and 6 cultivars, collected in Van and neighboring provinces were investigated. The experiment was established as an augmented design in 2009. In the molecular method, seventeen RAPD primers were used and 106 polymorphic bands were obtained. The genetic distances between the ecotypes were expressed by Euclidean coefficients. The genetic variation among alfalfa ecotypes was examined in 16 groups based on the localities, landraces and check cultivars. The highest genetic variations and polymorphisms were found in Ercis and Gurpinar localities H = 0.179, I = 0.277, H = 0.173, I = 0.267 and 62.26%, 59.43%, respectively. As a result, high genetic diversity was found out among the ecotypes and cultivars of allogamous Medicago sativa L.
Van ili ve çevre illerden toplanan 70 adet yonca (Medicago sativa L.) ekotipi ile 6 tescilli çeşit olmak üzere toplam 76 genotip arasındaki akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi çalışması yürütülmüştür. Deneme augmented deseninde 2009 yılında kurulmuştur. Moleküler yöntem ile on yedi adet RAPD primerleri kullanılmış ve 106 polimorfik bant elde edilmiştir. Ekotipler arasındaki genetik uzaklıklar Öklid katsayısı yardımıyla belirlenmiştir. Yonca ekotiplerinin toplandığı bölgelere göre, ayrıca yerel çeşit olarak ve tescilli çeşitler olmak üzere toplam 16 grup altında genetik varyasyonu incelenmiştir. En yüksek genetik varyasyon, ekotip sayısı fazla olan Erciş ve Gürpınar bölgelerindeki ekotipler içerisinde sırasıyla H = 0.179, I = 0.277, H = 0.173, I = 0.267 ve polimorfizm %62.26, %59.43 olarak bulunmuştur. Sonuçta yabancı döllenen Medicago sativa’nın ekotip ve çeşitler arasında yüksek genetik çeşitliliğe sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Alınca S (2008). Determination of molecular characterizaction, with morphological taits and adaptations of button medic (Medicago orbicularis) collected from Southeastern Turkey. Dicle Üniversitesi Fen ilimleri Enstitüsü. Diyarbakır.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2014


Makalenin Yazarları
M. M. ERTUŞ
C. O. SABANCI
S. ŞENSOY