DEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTE BAĞLILIKLARINI VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
NERMİN UYGUÇ,DİLEK ÇIMRIN
25 261

Öz trenÇalışmanın amacı Merkez Laboratuvarı çalışanlarının örgüte bağlılıklarının ve işten ayrılma niyetlerinin nedenlerini araştırmaktır. Çalışmada incelenen örgütsel bağlılık nedenleri iş doyumu ve işe bağlılıktır. Örgütsel bağlılığın ise bağımlı değişken olarak işten ayrılma niyetini etkilemesi beklenmektedir. Varsayıldığı üzere, sonuçlar, iş doyumunun duygusal bağlılığın belirleyicisi olduğunu; işe bağlılık ve iş doyumunun normatif bağlılığı etkilediğini; Merkez laboratuvarı çalışanlarının işten ayrılma niyetlerinin örgütsel bağlılığın üç boyutundan da (duygusal, devamlılık ve normatif) etkilendiğini göstermiştir.The purpose of this study was to explore antecedents of commitment to organization and intention to leave of The Central Laboratory employees.The specific antecedent variables of organizational commitment in this study were job satisfaction and job involvement. Organizational commitment was expected to have influence on intention to leave as dependent variable. As hypothesized, the results showed that job satisfaction was predictor of affective commitment; that job involvement and job satisfaction influenced normative commitment; and that The Central Laboratory employees’ intention to leave was highly influenced by three components (affective, continuence and normative) of organizational commitment.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
NERMİN UYGUÇ
DİLEK ÇIMRIN