Yıl 2013, Sayı : 72 Sayfalar 33 - 45 2013-09-01
Teori ve Politika Formülasyonunda Doğal ve Nötr Fâiz Oranları
Roger W GARRİSON,Ünsal ÇETİN
15 261

Öz Fâiz Keynes’in General Theory of Employment, Interest, and Money (İstihdam, Fâiz ve Paranın Genel Teorisi – 1936) kitabında olduğu gibi, Keynes öncesi çok sayıda eserde de isim veren bir role sahiptir. Eugen Böhm-Bawerk’in Capital and Interest’i (Sermaye ve Fâiz – 1889), Knut Wicksell’in Interest and Prices’ı (Fâiz ve Fiyatlar – 1898), ve Gustav Cassel’in The Nature and Necessity of Interest’i (Fâizin Doğası ve Gerekliliği – 1903) hemen akla gelen eserlerdir. F. A. Hayek’in Prices, Interest and Investment’indeki (Fiyatlar, Fâiz ve Yatırım – 1939) makaleler, Keynes’in kitabından önce ve sonra yayınlanan, fâiz oranlarının üretim planlarının tüketim tercihleri ile koordine edilişinde oynadığı kritik role odaklanır. Genel Teori klâsik (ve Avusturyacı) düşünceden fâizin esere isim verici rolünün haricinde önemli bir kopuşunu temsil eder. Daha doğrusu, bu kopuş Keynesyen teoride piyasaca belirlenen fâiz oranı tarafından oynanan rolün dengesizleştirici olmasından kaynaklanır.

Anahtar Kelimeler

Böhm-Bawerk, Eugen von. 1889. Capital and Interest, Cilt 2. Böhm-Bawerk. Capital and Inte- rest, 3 Cilt. [1884, 1889, ve 1909] 1959. South Holland, Ill.: Libertarian Press.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2013


Makalenin Yazarları
Roger W GARRİSON
Ünsal ÇETİN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.