Yıl 2019, Cilt: 29 Sayı : 4 Sayfalar 589 - 596 2019-10-15
TRABZON İLİNDE, 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ERKEN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÇÜRÜĞÜ PREVALANSI VE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sema AYDINOĞLU
25 261

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı, Trabzon ilindeki anaokullarında öğrenimine devam etmekte olan 1083 okul öncesi çocuğun çürük (decayed) kayıp (missing) dolgulu (filled) diş (teeth) (dmf-t) indeks değerlerinin yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, ağız sağlığı alışkanlıkları ve beslenme gibi çeşitli risk faktörleri ile olan ilişkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Biri özel olmak üzere sekiz anaokulunda öğrenimine devam etmekte olan 3-6 yaş arası çocuklar bu araştırmaya dahil edildi. Gerekli verilerin elde edilebilmesi için çocukların beslenme ve ağız sağlığı alışkanlıkları ile ilişkili soruları içeren anket formları velilere gönderildi. Çocukların ağız içi muayeneleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre, gün ışığında ayna ve sond yardımıyla yapılarak dmf-t indeksleri kayıt altına alındı. Araştırmada elde edilen tüm veriler ki-kare testi uygulanarak hesaplandı. Akabinde istatistiksel olarak anlamlı bulunan verilere lojistik regresyon analizi yapıldı. Bulgular: Yapılan değerlendirmeler sonucunda, erken çocukluk çağı çürüğü (EÇÇ) ve şiddetli erken çocukluk çağı çürüğü (Ş-EÇÇ) prevalansları sırasıyla; %63,1 ve 20,4 olarak tespit edildi. Ortalama dmf-t değeri 2,95±3,60 olarak bulundu. EÇÇ prevalansının ve ortalama dmf-t skorunun yaşla beraber anlamlı şekilde arttığı görüldü. EÇÇ sıklığının altı aydan fazla anne sütü alanlarda, dişlerini hiç fırçalamayanlarda ve daha önce hiç diş hekimine gitmeyen çocuklarda daha yüksek olduğu belirlendi. Yoğurt ve peynir tüketiminin ise; çocuklarda diş çürüğünü önlemede ve çürüğün şiddetini azaltmada istatistiksel olarak önemli olduğu saptandı. Sonuç: Trabzon İlindeki okul öncesi çocuklardaki çürük prevalansının çok yüksek olduğu görüldü. Bir topluluğun dental tedavi ihtiyacının tespitinde gerekli olan en önemli bilgiler dmf-t indeksleri, ağız sağlığı alışkanlıkları, beslenme ve sosyodemografik unsurlardan elde edilmektedir. Bu yönde yapılan araştırmalar ile ağız sağlığı konusunda bilgi düzeyinin artmasına ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunulabilir. Anahtar kelimeler: Erken çocukluk çağı çürüğü, okul öncesi çocuklar, çürük sıklığı, EÇÇ Prevalence of Early Childhood Caries and Associated Risk Factors among 3-6-year-old Children in Trabzon ABSTRACT Aim: The aim of this survey is to evaluate the relationship between dmf-t index and various risk factors such as age, gender, socioeconomic status, nutrition and oral health habits of 1083 preschool children who have been attending the preschools in Trabzon. Material and Methods: Children, ages between 3 and 6 years old from 7 state schools and 1 private school, have been included for this research. Questionnaires were used to collect the necessary data. Children were examined using an intraoral mirror and a probe in a day light. The chi-square test was used to analyze data. In addition, multivariable logistic regression analysis was performed to evaluate the magnitude of the relationship between dental caries and its associated risk factors. Results: The results revealed that the prevalence of ECC in preschool children was 63.1% and that of S-ECC was 20.4%. The mean dmf-t score was found to be 2.95 ± 3.60. It was shown that ECC prevalence and mean dmf-t increased significantly with age. The prevalence of ECC was significantly higher in children who were breastfed for longer than six months, those who had never brushed their teeth and those who had a previous dental visit. However, yogurt and cheese consumption was statistically significant in preventing ECC and affecting the severity of dental caries. Conclusion: The most important data which is necessary to determine the dental treatment requirements of  communities is obtained from the dmft indicies, oral health habits, nutrition and socioeconomic status. Studies in this direction make contribution to raise oral health knowledge level and  consciousness of parents. Key Words: Early childhood caries, preschool children, caries prevalence, ECC

Anahtar Kelimeler

Erken çocukluk çağı çürüğü, okul öncesi çocuklar, çürük sıklığı
1. Qin M, Li J, Zhang S, Ma W. Risk factors for severe early childhood caries in children younger than 4 years old in Beijing, China. Pediatr Dent 2008;30:122-8.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0003-1490-8645Yazar: Sema AYDINOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
Sema AYDINOĞLU