Yıl 2014, Cilt: 14 Sayı : 27 Sayfalar 204 - 231 2014-06-01
GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDEN SONRA TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
Yasemin Telli ÜÇLER
9 261

Öz trenII. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa özellikle dünya ticaretinde çok yönlü denkleşmeye imkan sağlamak, dış ticareti canlandırmak amacıyla ekonomik bütünleşme sürecine girmiş ve çeşitli organizasyonlar kurmuştur. Bunlardan en önemlisi ve etkilisi; bugün AB(Avrupa Birliği) olarak adlandırılan yapıda üyeler arasında uygulanan GB (Gümrük Birliği)’dir. AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Teşkilatı)’nı kuran Paris Antlaşması’nın imzalanmasıyla (Almanya, Fransa,İtalya,Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) gelecekteki AB’nin temelleri atılmıştır. Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye olmak isteyen ve bunun için çaba gösteren bir ülkedir. Bu bağlamda Türkiye, bu konudaki çalışmalarını ekonomik, siyasi, kültürel ve güvenlik alanlarındaki batılı kuruluşlarla ilişkilerini geliştirerek göstermektedir. 1963 yılında Türkiye ile Avrupa Ekonomi Topluluğu arasında imzalanan Ortaklık Antlaşması, Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin temelini oluşturmuştur. 1996’da imzalanan Gümrük Birliği Antlaşması ise ilişkilerin dönüm noktasıdır. AB-Türkiye ilişkileri, 10-12 Aralık 1999’da Helsinki’de gerçekleştirilen zirvede Türkiye’nin adaylığının kabul edilmesiyle birlikte tam anlamıyla tam üyelik perspektifine oturmuştur. Hazırlanan Uyum Yasası Paketleri, Türkiye İlerleme Raporları, Ulusal Programlar, AB Zirvelerinde alınan kararlar; Türkiye’yi bir adım daha AB’ne yaklaştırmıştır. 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’da yapılan hükümetler arası konferans’ta alınan karar uyarınca, AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlatmıştır.After the 2nd World War, Europe entered the economic integration process, especially in order to enable the multidirectional equalization in the world trade, to stimulate the foreign trade, and established the various organizations. The most important and effective one among these is customs union, applied among the members in the body so called European Union today. With signification of Paris Treaty that established Coal and Steel Community (Germany, France, Italy, Belgium, Netherland, and Luxemburg), the foundations of the future Europe were laid. Turkey is a country that wants to be the member of European Union and that makes an effort for this. In this context Turkey presents its efforts about this matter, developing its relationships in the economic, political,, cultural, and security areas with Western agencies The association agreement signed between Turkey and European Economic Community in 1963 formed the basis of relationships with European countries. Agreement on Customs Union, signed in 1996, is the turning point of relationships. The relationships of EU – Turkey, in the summit held in Helsinki in December 10 -12, 1999, together we with the acceptation of candidateship of Turkey, was fully built in the perspective of full membership. The packages of Adaptation Law, Turkey Advancement Reports, National Programs that were prepared, and the decisions made in the EU summits got Turkey approached to Europe one step more. In accordance with the decision made in intergovernmental conference held on the date of October 3, 2005, AB started the negotiations on the full membership with Turkey.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
Yasemin Telli ÜÇLER