Cilt: 2 Sayı : 2
Afyonkarahisar ve Çevresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı
Prevalance of Cattle Foot Diseases in Afyonkarahisar and Its Surroundings
Senem ÖZCAN,Kamuran PAMUK

20 129

Bu çalışmada Afyonkarahisar ve çevresindeki 1800 adet sığır, ayak hastalıkları ve tırnak deformasyonları yönünden araştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre ayak hastalığı ve tırnak deformasyonu yönünden sığırların sayısı, oranı, ırkı ve hastalıkların dağılımı belirlenerek sonuçlar tablo halinde sunuldu. Çalışmada incelenen 1800 sığırdan 78 ayakta sadece tırnak deformitesi, 20 ayakta tırnak deformitesiz ayak hastalığı görülürken 97 ayakta tırnak deformitesi ile birlikte ayak hastalığı olmak üzere toplam 195 adet vaka saptandı. Bunların 25'i ön, 170’i arka ayakta olmak üzere 117'si lateral, 43’ü medial, 35’i de bilateral olarak belirlenmiştir. 82 olguda sivri tırnak, 26 olguda tirbuşon tırnak, 23 olguda yayvan tırnak, 21 olguda makas tırnak, 12 olguda araları açık tırnak, 11 olguda küt tırnak tespit edildi. On altı (%9.14) olguda interdigital flegmon’a (panarisyum), 15 (%8.57) olguda pododermatitis circumscripta’ya (taban eziği), 13 (%7.43) olguda ökçe boynuz erezyonuna (erosio ungulae), 13 (%7.43) olguda pododermatitis diffusa aseptica acuta’ya (laminitis), 7 (%4) olguda ökçe çürüğüne, 6 (%3.43) olguda interdigital dermatitis’e, 6 (%3.43) olguda beyaz çizgi hastalığına, 6 (%3.43) olguda interdigital hiperplazi’ye, 4 (%2.29) olguda tırnak çatlağına, 3 (%1.71) olguda pododermatitis diffusa aseptica chronica’ya (laminitis), 2 (%1.14) olguda kronik nekrotik pododermatitise, 2 (%1.14) olguda ökçe apsesine, 2 (%1.14) olguda digital dermatitise rastlanıldı
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

1. Blowey RW, Done SH, Cooly W (1994) Observation on the pathogenesis of digital dermatitis in cattle. Vet Rec, 35: 115-117.
Senem ÖZCAN,Kamuran PAMUK