Yıl 2011, Cilt: 11 Sayı : 21 Sayfalar 451 - 472 2011-06-01
ÖRGÜTLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Rıfat İRAZ,Ali GANİYUSUFOĞLU
27 261

Öz trenBu araştırmanın amacı, akademisyenlerin tükenmişliğinin, tükenmişlik alt boyutlarında ve toplam tükenmişlikte hangi düzeyde olduğunu belirlemek ve tükenmişlik alt boyutlarına ilişkin algılarını, cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem, ve ünvan değişkenleri açısından incelemektir. Araştırma 2010-2011 Akademik yılı içerisinde Selçuk Üniversitesi’ne bağlı bulunan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda görev alan 151 akademisyene uygulanmıştır.The aim of this study is to determine the burnout levels of academicians according to the dimesions of burnout and total burnout and to analyse their perceptions of burnout dimensions according to the sex, age, marital status, educational level and title variables. This research was conducted to 151 academicans working at Ahmet Kelesoglu Education Faculty, Faculty of Arts, Management and Business Administration, Faculty Of Communication, Faculty Of Divinity and Vocational School Of Social Sciences associated to Konya Selçuk University in the 2010-2011 Academic Year

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
Rıfat İRAZ
Ali GANİYUSUFOĞLU