Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 4 Sayfalar 216 - 221 2019-11-11
Maksiller sinüs hacminin ve septum morfolojisinin Angle Sınıf I, II ve III iskeletsel ilişkiye sahip bireylerde üç boyutlu olarak değerlendirilmesi
Devrim BİRİKEN SİPAHİ,Kadir BEYCAN,Şebnem ERÇALIK YALÇINKAYA
15 261

Öz Amaç: Çalışmada üç farklı iskeletsel ilişkiye sahipbireylerin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntülerinde maksillersinüslerin hacim ve septumlarının analiz ederek gruplar-arasıdeğerlendirilmelerin yapılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Arşiv görüntülerinden seçilmiş, maksiller sinüslerinde kist ve/veyatümoral değişiklik olmayan, ortodontik tedavi görmemiş, tam dişli, 18-50yaşları arasında 90 (47♀, 43♂) hastaya aitKIBT görüntülerinde (Planmeca Romexis®) sefalometrikanalizle (NEMOCEPH Imaging 11.5) iskeletsel Angle Sınıf I, II,III ile normal, düşük ve yüksek dikey boyut grupları oluşturulmuştur. Maksiller sinüslerin hacimleri3D Doctor (Able Software Corp, USA) yazılım programında ölçülmüş ve mevcutseptumlar sagittal yönde ön, orta, arka olarak ve bukkopalatal, anteroposteriorveya horizontal olarak ve ayrıca tam ve tam olmayan septumlar olaraksınıflandırılmış ve bulgular istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.Bulgular: Maksiller sinüs hacmi erkeklerde (34.32 ± 10.94 cm³) kadınlara göre(26.94±9.86 cm³) yüksek bulunmuştur (p< 0.001). Yaş grupları, Anglesınıflaması ve dikey boyuta göre değerlendirildiklerinde ise istatiksel olarakanlamlı bir fark saptanmamıştır. Sağ maksiller sinüste septum görülme sıklığı18-30 yaş grubunda 31- 50 yaş grubundan fazla (p<0.01) ve tam septum görülmeoranı Angle Sınıf II’ de AngleSınıf III’ e anlamlı şekilde yüksektir(p<0.05). Tüm bireylerde en sık orta bölgede (% 41.8) ve bukkopalatal(%93.5) yönde septuma rastlanmıştır.Sonuç: Bu çalışmada üç farklı iskeletsel ilişkiye sahip bireylerin maksillersinüs hacimleri arasında anlamlı farklılık görülmemekle birlikte tüm gruplardaerkeklerin maksiller sinüs hacimleri kadınlardan yüksek bulunmuştur. Sağmaksiller sinüste Angle Sınıf II’de daha sık görülen tam septum bu vakalardakipre-operatif değerlendirmede önemli olabilir. ANAHTAR KELİMELERKIBT, Maksiller sinüs, hacim, septum

Anahtar Kelimeler

KIBT, Maksiller sinüs, hacim, septum
1. Price DL, Friedman O. Facial asymmetry in maxillary sinus hypoplasia. Int J Pediatr Otorhinolaryngolog 2007;71:1627-30.2. Van den bergh JPA, Ten Bruggenkate CM, Krekeler G, Tuınzıng DB. Sinus floor elevation and grafting with autogenous iliac crest bone. Clin Oral Implants Res 1998;9:429-35.3. Davarpanah M, Martinez H, Tecucianu JF, Hage G, Lazzara R. The Modified Osteotome Technique. Int J Perio Rest Dent 2001;21:599-607.4. Krennmair G, Ulm GW, Lugmayr H, Solar P. The incidence, location, and height of maxillary sinus septa in the edentulous and dentate maxilla. J Oral Maxillofac Surg 1999;57:667–771.5. González-Santana H, Peñarrocha-Diago M, Guarinos-Carbó J, Sorní-Bröker M. A. study of the septa in the maxillary sinuses and the subantral alveolar processes in 30 patients. J Oral Implant 2007; 33:340-3.6. Qian L, Tian XM, Zeng L, Gong Y, Wei B. Analysis of the Morphology of Maxillary Sinus Septa on Reconstructed Cone-Beam Computed Tomography Images. J Oral Maxillofac Surg 2016;74:729-37.7. Aksoy S. Konik Işınlı Komputerize Tomografi Kullanılarak Üç Boyutlu Olarak Paranasal Sinüs Ve Varyasyonlarının Üst Havayolu Anatomisi İle Birlikte İncelenmesi, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, 2013, KKTC, (Danışman: Prof. Dr. Kaan Orhan).8. Çolakoğlu G. Sagital Yönde Farklı Maksiller Konuma Sahip Bireylerde MaksillerSinüs Hacimlerinin Dental Volumetrik Tomografi Kullanılarak Morfometrik Olarak Karşılaştırılması Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013, İstanbul (Danışman Yrd. Doç. Dr. Asım Dumlu).9. Cho SH, Kim TH, Kim KR. Factors for maxillary sinus volume and craniofacial anatomical features in adults with chronic rhinosinusitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2010;136: 610-15.10. Endo T, Abe R, Kuroki H. Cephalometric evaluation of maxillary sinus sizes in different malocclusion classes. Odontol 2010; 98:65-72.11. Underwood AS, Surgical considerations connect with the anatomy of the maxillary sinus. Br Med J 1909;15: 1.12. Neugebauer J, Ritter L, Mischkowski RA, Dreiseidler T, Scheer P, Ketterle M, Rothamel D, Zöller JE. Evaluation of maxillary sinus anatomy by cone-beam CT prior to sinus floor elevation. Int J Oral Maxillofac Implants 2010;25: 258-65.13. Rosano G, Taschieri S, Gaudy JF, Lesmes D, Del Fabbor M Maxillary sinus septa: a cadaveric study. J Oral Maxillofac Surg 2010;68:1360-64.14. Koymen R, Gocmen Mas N, Karacayli U, Ortakoglu K, Ozen T, Yazici AC. Anatomic evaluation of maxillary sinussepta: surgery and radiology. Clin Anat 2009;22:563-70.15. Qian L, Tian XM, Zeng L, Gong Y, Wei B. Analysis of the Morphology of Maxillary Sinus Septa on Reconstructed Cone-Beam Computed Tomography Images. J Oral Maxillofac Surg 2016;74:729-37.16. Naitoh M, Suenega Y, Kondo S, Gotoh K, Arıjı E. Assessment of maxillary sinus septa using cone-beam computed tomography: etiological consideration. Clin Implant Dent Releated Res 2009;11: 52-8.17. Van den Bergh, J.P., ten Bruggenkate, C.M., Disch, F.J. ve Tuinzing, D.B. Anatomical aspects of sinus floor elevations. Clin Oral Imp Res 2000;11:256-65.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 11 Kasım 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-6396-550XYazar: Devrim BİRİKEN SİPAHİ (Sorumlu Yazar)

Orcid : 0000-0002-9790-7383Yazar: Kadir BEYCAN

Orcid : 0000-0003-2924-1935Yazar: Şebnem ERÇALIK YALÇINKAYA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Devrim BİRİKEN SİPAHİ
Kadir BEYCAN
Şebnem ERÇALIK YALÇINKAYA