Yıl 2013, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 33 - 40 2013-03-01
A Serological Investigation of Enzootic Bovine Leukosis Virus (EBLV) Infection in Cattle in Afyonkarahisar Province
Afyonkarahisar İlinde Sığırlarda Enzootik Bovine Löykoz Virus (EBLV) Enfeksiyonunun Araştırılması
Abuzer ACAR,Sibel GÜR
31 261

Bovine Leukosis Virus (BLV) is a worldwide disseminated Retroviral infection. In this study, Enzootic form was investigated in Afyonkarahisar province. For this purpose, total of 6.631 adult cattle was sampled from both central and 17 borough. The collected 2.275 samples from small scale enterprices in Sinanpaşa, Sandıklı, Şuhut, Dinar, Çobanlar, Evciler, Hocalar, Sultandağı, Dazkırı, Bayat and Kızılören were found to be negative with ELISA. Positivity determined locations were İhsaniye (6/158, 3.79%), Bolvadin (5/367, 1.36%), Emirdağ (9/258, 3.48%), Başmakçı (2/242, 0.82%), İscehisar (2/177, 1.12%) and Çay (1/214, 0.46%). In addition, 3 big scale organised dairy herds were investigated. Out of 1.915 samples, 985 (51.43%) was determined as positive while 2 herds were negative, while in an only one, 60% positivity was detected. As according to test result, out of tested 6.631 samples, 1.025 (15.45%) was found to be BLV positive. It was concluded that, infection proportions were relatively low or absent in small scale family type farms but incidens could be quite high in intensive breeding due to ignored transmission ways like close contact for a long time, feeding of the calves with infected milk, injections and vaccination applies with same tools
Bovine Löykoz Virus (BLV) tüm dünyada yaygın bir Retroviral enfeksiyondur. Bu çalışmada, Afyonkarahisar ilinde enzootik form araştırıldı. Bu amaçla merkezden ve 17 ilçeden 6.631 erişkin sığır örneklendi. Sinanpaşa, Sandıklı, Şuhut, Dinar, Çobanlar, Evciler, Hocalar, Sultandağı, Dazkırı, Bayat ve Kızılören ilçelerindeki küçük ölçekli işletmelerden toplanan 2.275 örneğin tümü ELISA ile negatif bulundu. Pozitiflik belirlenen ilçeler ise; İhsaniye (6/158, %3.79), Bolvadin (5/367, %1.36), Emirdağ (9/258, %3.48), Başmakçı (2/242, %0.82), İscehisar (2/177, %1.12) ve Çay’dı (1/214, %0.46). Ayrıca, 3 büyük ölçekli organize sütçü sürü de incelendi. Sağlanan 1.915 örneğin 985’inin (%51.43) pozitif olduğu belirlendi fakat 2 sürü negatif olarak belirlendi. Sadece birinde %60 pozitiflik belirlendi. Test sonucuna göre, test edilen 6.631 sığırın 1.025’i (%15.45) BLV pozitif olarak belirlendi. Sonuç olarak, enfeksiyon oranları küçük ölçekli aile tipi işletmelerde oldukça düşük olduğu hatta bulunmadığı görüldü. Ancak insidensin entansif yetiştiricilikte uzun süre yakın temas, danaların enfekte sütlerle beslenmesi, aynı malzemelerle yapılan enjeksiyon ve aşı uygulamaları gibi bulaşma yollarına önem verilmemesi gibi nedenlerle oldukça yüksek olabileceği görüldü. ●●● A Serological investigation of Enzootic Bovine Leukosis Virus (EBLV) infection in Cattle in Afyonkarahisar Province S U M M A R Y Bovine Leukosis Virus (BLV) is a worldwide disseminated Retroviral infection. In this study, Enzootic form was investigated in Afyonkarahisar province. For this purpose, total of 6.631 adult cattle was sampled from both central and 17 borough. The collected 2.275 samples from small scale enterprices in Sinanpaşa, Sandıklı, Şuhut, Dinar, Çobanlar, Evciler, Hocalar, Sultandağı, Dazkırı, Bayat and Kızılören were found to be negative with ELISA. Positivity determined locations were İhsaniye (6/158, 3.79%), Bolvadin (5/367, 1.36%), Emirdağ (9/258, 3.48%), Başmakçı (2/242, 0.82%), İscehisar (2/177, 1.12%) and Çay (1/214, 0.46%). In addition, 3 big scale organised dairy herds were investigated. Out of 1.915 samples, 985 (51.43%) was determined as positive while 2 herds were negative, while in an only one, 60% positivity was detected. As according to test result, out of tested 6.631 samples, 1.025 (15.45%) was found to be BLV positive. It was concluded that, infection proportions were relatively low or absent in small scale family type farms but incidens could be quite high in intensive breeding due to ignored transmission ways like close contact for a long time, feeding of the calves with infected milk, injections and vaccination applies with same tools.

Anahtar Kelimeler

Agresti A, Ponti W, Rocchi M, Meneveri R, Marozzi A, Cavalleri D, Peri E, Poli G, Ginelli E. 1993. Use of polymerase chain reaction to diagnose bovine leukemia virus infection in calves. Am J Vet Res, 54: 373-378.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2013


Makalenin Yazarları
Abuzer ACAR
Sibel GÜR