Cilt: 33 Sayı : 3-4
BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ
(The Effects of Chemical Treatments of Wheat Straw Upon its Ruminal Degradabilty and Metabolisable Energy)
Cemal ÇAKMAK,İ. Halil ÇERÇİ,Nurcan ÇETİNKAYA,Durali KOÇAK

1.4K 129

Bu çalışmada, işlenmemiş (S), % 4 Üre (S + Ü), % 10 oranında % 20’lik HCI (S + 20 – HCI), % 10 oranında % 30’luk HCI (S + 30 – HCI), % 10 oranında % 20’lik HCI + % 4 oranında ise üre (S + 20 – HCI + Ü) ve % 10 oranında % 30’luk HCI + % 4 oranında üre (S + 30 – HCI + Ü) ile işlenmiş samanlarda kimyasal bileşimlerindeki ve direkt deneme yemleri yedirilen Ankara Keçisi tekelerinde naylon kese tekniğiyle tespit edilen kuru maddelerinin ruminal yıkılma derecelerindeki değişimler ve metabolize olabilir enerji araştırılmıştır. Gruplar arasında, ham yağ ve ham selüloz bakımından bir fark görülmemiştir. Ancak samanın ham protein düzeyi ise, S + Ü (% 9.83), S + 20 – HCI + Ü (% 16.29) ve S + 30 – HCI + Ü (% 16.27) ile işlenmiş gruplarda yükselmiştir. Tüm işleme gruplarında selüloz ve hemiselüloz oranı biraz düşerken, metabolize olabilir enerji düzeyi yükselmiştir. Naylon kese tekniğiyle tespit edilen ruminal kuru madde yıkılma düzeyi gruplarda sırasıyla 48 saatlik inkubasyonda, % 27.68, 39.31, 28.72, 43.21, 61.58 ve 59.24; 72 saatlik inkubasyonda da % 30.98, 45.33, 38.48, 47.01, 62.73 ve 61.90 olarak bulunmuştur. Metabolize olabilir enerji düzeyleri ise 5.25, 6.49, 5.36, 6.91, 8.88 ve 8.63 (MJ ME/kg. KM) biçiminde bulunmuştur. İşlenmemiş samana göre ruminal kuru madde yıkılma düzeyindeki artış ilk 48 saatlik inkubasyon süresinde S + 20 – HCI ile işlenmiş samanda istatistik olarak önemsiz, diğer gruplarda ise her iki inkubasyon süresinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P< 0.01). En iyi etki HCI + Üre ile işlenmiş samanlarda elde edilmiştir Sonuç olarak, buğday samanının HCI ve Üre ile birlikte işlenmesi samanın yıkılma derecesini iyileştirmekte ve metabolize olabilir enerji değerini arttırmaktadır.
The effects of untreated straw (S), treated straw with 4 % Urea (U + S), 10 % of 20 % HCI (S + 20 - HCI), 10 % of 30 % HCI (S + 30 - HCI), 10 % of 20 % HCI + 4 % Urea (S + 20 - HCI + U), and 10 % of 30 % HCI + 4 % Urea (S + 30 - HCI + U) on ruminal dry matter degradability, crude nutrients and metabolisable energy values were investigated in Angora goat bucks fed by untreated and treated straw. The crude fat and crude fiber contents of experimental diets were not found significantly different between groups. However, crude protein levels of treated straw were increased in group of S + U (9.83 %), S + 20 - HCI + U (16.29 %) and S + 30 - HCI + U (16.27 %). While low digestible cellulose and hemicellulose ratio of all treated straw were slightly lowered, the metabolisable energy values were increased by chemical treatment. Ruminal dry matter degradability determined by nylon bag technique of treated straw were 27.68, 39.31, 28.72, 43.21, 61.58 and 59.24 % at 48 hour in cubation time and 30.98, 45.33, 38.48, 47.01, 62.73 and 61.90 % at 72 hour cubation time and 30.98, 45.33, 38.48, 47.01, 62.73 and 61.90 % at 72 hour incubation time respectively. Metabolisable energy (MJ ME / kg DM) values of groups were found as 5.25, 6.49, 5.36, 6.91, 8.88 and 8.63. The increases in dry matter degradability of wheat straw at 48 hour incubation were not statistically significant in S + 20 - HCI group compare to S group, but were statistically significant for all treated groups at both incubation times (P< 0.01). The best results were observed in HCI + Urea treated straw groups. It is concluded that the treatment of wheat straw together with HCI and Urea improves degradability and increases metabolisable energy values of straw .
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Cemal ÇAKMAK,İ. Halil ÇERÇİ,Nurcan ÇETİNKAYA,Durali KOÇAK
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.