Yıl 2013, Cilt: 20 Sayı : 3 Sayfalar 108 - 110 2013-10-22
Geç Dönem Gebelikte Mitral Kapak Trombozu: Olgu Sunumu.
Şenol GÜLMEN,Berit Ceylan,Fisun Eroğlu,Hüseyin Okutan
17 261

Öz entrMitral valve thrombosis in third trimester pregnancy: case reportThe incidence of thromboembolic complications are increased in pregnant women with mechanical heartvalves and, thromboembolic events are important complications threating both the lives of mother and fetus.Therefore, ideal anticoagulant theraphy should avoid mechanical heart valve thrombosis and should nothave teratogenic effect itself. But currently, ideal anticoagulant theraphy in pregnant women with mechanicalheart valve remains unclear. In this case report, we present a 30-week-pregnant female patient in whommechanical heart valve thrombosis developed during anticoagulation theraphy with low molecular weightheparinMekanik kalp kapağı olan gebe kadınlarda tromboembolik komplikasyon sıklığı artmıştır ve tromboembolik olaylar hem anne hem de fetus yaşamını tehdit eden önemli komplikasyonlardır. Bundan dolayı, ideal antikoagulan tedavi mekanik kalp kapağı trombozunu engellemeli ve kendisi de teratojenik etkiye yol açmamalıdır. Ama, günümüzde mekanik kalp kapağı olan gebe kadınlarda ideal antikoagulan tedavi henüz belirsizliğini korumaktadır. Bu olgu sunumunda, düşük molekül ağırlıklı heparin ile antikoagülan tedavi altında iken mekanik kapak trombozu olan 30 haftalık gebe bir kadın olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler

entrPregnancy, mechanical heart valve thrombosis, anticoagulation, low molecular weight heparinGebelik, mekanik kalp kapak trombozu, antikoagulasyon, düþük molekül aðýrlýklý heparin
1- Akpýnar O. Gebelik ve Kapak Hastalýklarý. Anadolu Kardiyol Derg 2009; 9 (1): 25-34
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2013
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Ekim 2013


Makalenin Yazarları
Şenol GÜLMEN
Berit Ceylan
Fisun Eroğlu
Hüseyin Okutan