Cilt: 60 Sayı : 01
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ RESMİ GAZETE'DE YAYIMI İLE BAĞLAYICILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Anayasa Mahkeme Kararlarının Resmi Gazetede Yayımı ile Bağlayıcılığı Arasındaki İlişki
Murat SEVİNÇ

1.4K 129

Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmi Gazete'de yayımı ve bu kararların bağlayıcılığı ile yayımı arasındaki ilişki, üzerinde yeteri kadar durulmayan bir konudur. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin, henüz gerekçesi yazılmadan açıklanan ve bu açıklamayla bağlayıcı olduğu kabul edilen kararları vardır. Aynca Mahkeme'nin hiç yayımlanmayan kararları da söz konusudur. Oysa, Anayasa'nın 153. maddesinin son fıkrası çok açıktır. Bu maddeye göre, "Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar." Görüldüğü gibi düzenlemede, yayımlanması gereken Mahkeme kararları arasında bir ayrıma gidilmemiştir. Bu kısa çalışmanın amacı, Anayasa'nın diğer ilgili hükümleri de göz önünde bulundurularak, yayımlanmadan açıklanan ya da hiç yayımlanmayan Anayasa Mahkemesi kararlarının, 153. maddenin son fıkrası da dikkate alınarak nasıl değerlendirilebileceği üzerinde düşünülmesini sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AliEFENDiOGLU, Yılmaz (1996), Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi (Ankara: Yetkin Yayınlan).
Murat SEVİNÇ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.