Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı : 2 Sayfalar 9 - 15 2012-06-01
A Study on Body Condition Score of Holstein-Friesian Cows Raised at Bozdogan
Bozdoğan’da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma
Deniz Aliç URAL
31 261

Bu çalışma süt sığırlarında vücut kondisyon puanını değerlendirilmesi ve 305 günlük süt verimine vücut kondisyon puanının etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın materyalini, Aydın ilinin Bozdoğan ilçesinde bir süt sığırcılığı işletmesinde yetiştirilen 1–4. laktasyonlarında, bir ve birden fazla doğum yapmış, yaklaşık 2–2,5 yaşlı 48 baş Siyah Alaca sağmal inek oluşturmuştur. Çalışmada, vücut kondisyon puanı 4VKP olan ineklerin diğer ineklere göre daha yüksek seviyede süt verimine sahip bulunduğu tespit edilmiştir. Buzağılama mevsimi ile laktasyon döneminin 305 günlük süt verimi üzerine olan etkisi önemsizken (P0.05), vücut kondisyon puanının (VKP) etkisi istatistik bakımdan önemli bulunmuştur (P0.01)

Anahtar Kelimeler

Akman N 2003. Laktasyon süresine göre 305 günlük verimlerin Yetiştiriciliği, 2. Baskı, Ziraat Mühendisleri Vakfı Yayını, Ankara, s; 174. Pratik Sığır
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2012


Makalenin Yazarları
Deniz Aliç URAL