Cilt: 1 Sayı : 1
d
Holştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri
Some Production Parameters of Holstein Cattle
Ö Akkaş,EH Şahin

1.4K 129

Bu çalışma Burdur İli Merkezinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırlara ait bazı süt ve döl verim özellikleri ile bu özellikler üzerine çevre faktörlerinin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma materyalini Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı 61 işletmeden tesadüfi olarak seçilen 255 baş Siyah Alaca sığıra ait 2000-2005 yılları arası verim kayıtları oluşturmuştur. İncelenen süt verim özelliklerinden 305 günlük süt verimi, laktasyon süresi ve kuru döneme ait ortalama değerler sırasıyla 5735.67±70.49 kg, 330.45±2.61 gün ve 81.21±1.98 gün olarak bulunmuştur. Döl verim özelliklerinden ilk tohumlama yaşı, ilk buzağılama yaşı, servis periyodu ve buzağılama aralığı ise sırasıyla 572.43±9.13 gün, 842.79±8.54 gün, 124.37±3.32 gün ve 398.47±2.94 gün olarak tespit edilmiştir. Araştırmada, çevre faktörleri olarak mevsim, yıl, laktasyon sayısı ve yaşın etkileri incelenmiştir. Süt verim özelliklerinden 305 günlük süt verimi üzerine mevsimin ve laktasyon sayısının etkisi önemli (P
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Anonim (2001) Türkiye İstatistik Kurumu Hayvancılık İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr Erişim: 10.01.2007.