Cilt: 3 Sayı : 2
Klinoptilolit kuzularda giardiazis sağaltımına yönelik alternatif ve doğal bir çözüm olabilir mi?
Adnan AYAN,Deniz ALIÇ URAL,Serdar PAŞA,Songül ERDOĞAN,Hasan ERDOĞAN

1.4K 129

Öz Amaç: Bu saha çalışması giardiasisli kuzularda oral yolla uygulanan klinoptilolitin etkinliğinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntemler: Aydın ili sınırlarında yer alan özel bir işletmede ishal mevcut ve G. duodenalis ile doğal enfekte her iki cinsiyetten ve 23-56 günlük yaştaki 14 kuzu değerlendirildi. Tanı amacıyla ELISA prensibi ile çalışan hızlı tanısal test kitleri ile β-giardin Nested PCR yapıldı. Giardiazisli kuzular her grupta n=7 olarak rastgele I. gruba [1 g/kg dozda 10 gün oral yolla klinoptilolit uygulanırken] ya da II. gruba [ilaç uygulaması yapılmaksızın kontrol grubu] ayırıldı. Klinoptilolitin sağaltım etkinliği 0. ve 10. günlerde rektal yolla elde edilen dışkı örneklerinin mikroskobik muayenesiyle değerlendirildi. Bulgular: Kontrol ve sağaltım grupları arasında karşılaştırmalarda 10. günde klinoptilolit ile sağaltılan grupta kist atılımında % 97,2’lik azalma belirgindi (p 0˂0,05).  Sonuç: Giardiazisli kuzularda oral yolla 10 gün uygulanan klinoptilolitin kist atılımını etkin şekilde azalttığı ve antiparaziter etkinlik sağladığı görüldü.
Anahtar Kelimeler: Kuzu, giardiazis, klinoptilolit

Kaynakça

Alıç Ural, D., Aysul, N., Gultekin, M. (2016). The Efficacy of Oral Administration of Clinoptilolite Against Naturally Occuring Giardiasis in Calves. Kocatepe Vet J, 9(4), 288-293. DOI: 10.5578/kvj.28122Alıç Ural, D., Erdoğan, H., Toplu, S., Ayan, A. (2017). Oğlaklarda Giardiazis Kontrolüne Yönelik Oral Klinoptilolit Uygulaması. Kocatepe Vet J, 10(3), 158-163. DOI:10.5578/kvj.57512Aloisio, F., Filippini, G., Antenucci, P., Lepri, E., Pezzotti, G., Cacciò, SM. (2006). Severe weight loss in lambs infected with Giardia duodenalis assemblage B. Vet Parasitol, 142(1-2), 154-158. DOI:10.1016/j.vetpar.2006.06.023Ayan, A., Ural, K., Aysul, N., Gültekin, M., Erdoğan, H., Balıkçı, C., Toplu, S., Toros, G. (2016). Natural Cyst Shedding in Calves Infected with Giardia duodenalis. JAVST, 1(1), 14-19.Caccio, S.M. (2015). Giardiasis: a zoonotic infection or not? In: Sing A (ed’s), Zoonoses-ınfections affecting humans and animals. New-York (NY), Springer, 821-848.Cacció, S.M., de Giacomo, M., Pozio, E. (2002). Sequence analysis of the β giardin gene and development of a PCR-RFLP assay to genotype Giardia duodenalis cysts from human faecal samples. Int J Parasitol, 32(8), 1023-1030. DOI:10.1016/S0020-7519(02)00068-1Ey, PL., Mansouri, M., Kulda, J., Nohynkova, E., Monis, P.T., Andrews, R.H., Mayrhofer, G. (1997). Genetic analysis of Giardia from hoofed farm animals reveals artiodactyls-specific and potentially zoonotic genotypes. J Eukaryot Microbiol, 44(6), 625-635. Geurden, T., Thomas, P., Casaert, S., Vercruysse, J., Claerebout, E. (2008). Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium and Giardia in lambs and goat kids in Belgium. Vet Parasitol, 155(1-2), 142-145. DOI:10.1016/j.vetpar.2008.05.002Geurden, T., Vercruysse, J., Claerebout, E. (2010). Is Giardia a signifcant pathogen in production animals? Exp Parasitol, 124(1), 98-106. DOI:10.1016/j.exppara.2009.03.001
Adnan AYAN,Deniz ALIÇ URAL,Serdar PAŞA,Songül ERDOĞAN,Hasan ERDOĞAN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.