Yıl 2010, Cilt: 24 Sayı : 1 Sayfalar 71 - 80 2010-04-01
One Sided UV-C Treatments Maintain Quality of Fresh-Cut Green Onions
One Sided UV-C Treatments Maintain Quality of Fresh-Cut Green Onions
Rezzan KASIM,M. Ufuk KASIM
14 261

Minimal işlenmiş soğanların depolama kalitesi UV-C uygulamalarından etkilenmektedir dolayısıyla bu çalışmada UV-C uygulamalarının minimal işlenmiş soğanların kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Soğanlara ultraviyole ışınlaması olarak dört farklı UV-C uygulaması yapılmış ve uygulama yapılmayan örnekler kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. UV-C uygulamalarından sonra soğanlar 5oC sıcaklık ve %85-90 oransal nemde 15 gün depolanmıştır. Periyodik olarak depodan alınan soğanlarda kalite özellikleri olarak; antioksidant aktivite, elektrolit sızıntısı, renk, ağırlık kaybı, çürüme oranı ve iç yaprak uzaması incelenmiştir. Minimal işlenmiş taze soğanlarda elektrolit sızıntısı UV-C dozu arttıkça artmıştır. Depolamanın 10. gününde düşük UV-C dozu uygulanan soğanlarda hem elektrolit sızıntısı hem de çürüme oranı düşük bulunduğundan patojenlerin kontrol edilmesi için düşük dozlar kullanılabilir. Soğanın beyaz yapraklarında ölçülen L* değeri en yüksek UV-C5 uygulamasına ait örneklerde bulunmuş fakat yeşil yaprakların rengi, UV-C3uygulamasında daha iyi korunmuştur. UV-C15 uygulaması yapılan soğanlar önemli oranda sararma gösterirken, UV-C15 iç yaprak uzamasını önemli ölçüde önlenmiştir. Antioksidant aktivite, uygulanan UV-C dozu arttıkça artmış, özellikle UV-C15 uygulamasında yüksek bulunmuştur

Anahtar Kelimeler

Ahn, H.J., J.H. Kim, J.K Kim, D.H. Kim, H.S Yook and M.W. Byun. 2005. Combined effects of irradiation and modified atmosphere packaging on minimally processed Chinese cabbage (Brassica rapa L.). Food Chemistry, 89:589-597.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2010


Makalenin Yazarları
Rezzan KASIM
M. Ufuk KASIM