Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı : 12 Sayfalar 276 - 287 2015-12-01
AT THE BEGINING OF THE WORLD WAR I UNITED STATES CONSULATE REPORT ABOUT TRADE VOLUME OF TRBAZON PORT
I. DÜNYA SAVAŞI BAŞLARINDA TRABZON LİMANI'NIN TİCARÎ HACMİNE DAİR ABD KONSOLOSU’NUN BİR RAPORU
Mehmet OKUR
13 261

Throughout history, Trabzon Port has been one of the major commercial centers of the region that extending into Iran and has continued for a long time this feature. After entering the Ottoman domination, commercial activity of Trabzon Port has decreased. But, commercial activities of this port began to recovery again since the late of 18th century and has maintained feature that be one of the most important import and export center in the region, until the beginning of the World War I. United States has been one of the states that made import and export from Trabzon Port. This state’s consul in Trabzon has prepared reports that providing information about import and export that has been made both US and other countries, transportation for American traders in the region, business potential and the main products of region.
Trabzon Limanı, tarih boyunca İran içlerine kadar uzanan bölgenin önemli ticarî merkezlerden biri olmuş ve bu özelliğini uzun bir süre sürdürmüştür. Trabzon’un Osmanlı yönetimine girmesinden sonra limandaki hareketlilik bir miktar gerilese de 18. Yüzyılın sonlarından itibaren tekrar hareketlenmeye başlamış ve I. Dünya Savaşı başlarına kadar bölgenin en önemli ithalat-ihracat merkezlerinden biri olma özelliğini korumuştur. Trabzon Limanı’ndan ihracat-ithalat yapan devletlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Bu devletin Trabzon konsolosu, gerek ABD’ye gerekse diğer ülkelere yapılan ithalat ve ihracat ile başlıca ticaret kalemleri ve bölgede ticaret yapacak Amerikan tüccarları için ulaşım, iş potansiyeli, yetiştirilen başlıca ürünler hakkında bilgiler veren raporlar hazırlamıştır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2015


Makalenin Yazarları
Mehmet OKUR