Cilt: 4 Sayı : 12
BİR POLİTİKA DEĞİŞKENİ OLARAK İŞSİZLİĞİN ÖLÇÜLMESİ SORUNU VE TÜRKİYE'DE GERÇEK İŞSİZLİK ORANI
BİR POLİTİKA DEĞİŞKENİ OLARAK İŞSİZLİĞİN ÖLÇÜLMESİ SORUNU VE TÜRKİYE' DE GERÇEK İŞSİZLİK ORANI
Yrd.doç. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL

16 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Beatty, Christina – Fothergil, Stephen, “Hidden Unemployment In East Midlands”, Centre For Regional Economic and Social Research, Sheffield Hallam University, www.eastmidlandsobservatory.org.uk/loosefiles/hu_index.pdf, 2002, Er.Tar.: 23.04.2003.
Yrd.doç. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL