Yıl 2009, Cilt: 12 Sayı : 21 Sayfalar 339 - 350 2009-06-01
‘Human Development’ And Turkey
‘İNSANİ GELİŞME’ VE TÜRKİYE
Didem GÜRSES
17 261

Problem Statement: In the development economics literature, ‘economic growth’ school focuses on the expansion of income and expenditure, whereas ‘human development’ approach defines development as an enhancement of human capabilities and widening of choices. Purpose of the study: The intellectual and the philosophical contributions that have shaped and enriched the concept of human development will be analysed in the first part of the paper. The second objective of the paper is to examine Turkey’s position in human development continuum. Methodology: The concepts and the additional categories of Amartya Sen’s ‘capability approach’ that form the theoretical framework of the human development paradigm, are examined. The Human Development Reports are studied to provide an examination of Turkey’s performance on the human development continuum through the years. Discussion and Results: Although Turkey has been among the fastest progressing countries, international comparison shows that countries with less income levels have managed to achieve higher levels of human development. The analysis of Turkey’s development performance points at a trend of constant yet unbalanced development. The second point is that knowledge persists as Turkey’s major weakness in the human development process. Turkey has to define her goal as to be among the high human development countries category in the nearest future. Moreover, the development policies should adopt a human development centred economic, social and cultural policy path, investing in education aiming to increase literacy rates and enrolment ratios
Araştırmanın Temeli: Gelişme ekonomisinde ‘ekonomik’ kalkınma anlayışı gelir ve ekonomik veriler üzerinden gelişmeyi tanımlar ve ölçerken,’insani’ gelişme anlayışı kalkınmanın merkezine insanı koyar ve bireylerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine odaklanır. Araştırmanın Amacı: Bu çalışma öncelikle ‘insani gelişme’yi düşünsel ve felsefi temelini oluşturan ‘yapabilirlik yaklaşımı’ çerçevesinde açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın diğer amacı ise Türkiye’nin insani gelişme açısından uluslararası konumunu ve yıllar içinde gösterdiği performansı değerlendirmektir. Veri Kaynakları: İnsani gelişme yaklaşımının felsefi temelini oluşturan ‘yapabilirlik yaklaşımı’ ve İnsani Gelişme Raporlarında Türkiye’nin insani gelişme eğilimi incelendi. Tartışma ve Sonuçlar: İnsani gelişme raporları Türkiye’nin düzenli ancak dengesiz bir gelişme eğilimi içinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Türkiye orta gelişme kategorisinde bir ülkedir ve aynı ve /veya daha alt gelir düzeyinde ülkelerle karşılaştırıldığında eğitim ve okullaşma endeks değerleri daha düşüktür. Bu bulgular insani gelişmişlik alanında, Türkiye’nin gelir boyutunun güçlü, bilgi boyutunun zayıf olduğunun göstergeleridir. Hızlı gelişen ülkeler arasında yer almakla birlikte Türkiye yüksek insani gelişme kategorisindeki ülkeler arasına girememiştir. Geleceğe dönük politikalarda yüksek insani gelişme düzeyine erişmek bir hedef olarak tanımlanmalı, ayrıca okur-yazarlık ve okullaşma oranlarında yüksek endeks değerleri elde edebilmek için eğitim alanındaki yatırımlara öncelik ve ağırlık verilmelidir

Anahtar Kelimeler

Anand S.Ve Sen A.(1994). Human development ındex: methodology and measurement. Human Development Report Office Occasional Paper 12. UNDP, New York.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Didem GÜRSES