Yıl 2006, Cilt: 1 Sayı : 20 Sayfalar 109 - 121 2006-06-01
FROM KUTADGU BİLİG TURKISH TO DIALECTS OF ANATOLIA
Kutadgu Bilig Türkçesinden Anadolu Ağızlarına
Gürer GÜLSEVİN
19 261

Written Turkey Turkish has a lot of words that were recorded in Kutadgu Bilig. Although some words don’t exist in written Turkey Turkish, they have been preserved in some dialects of Anatolia. In this article, I have, first of all, listed the words that have been preserved in the dialects. Then, I have suggested some ways on the correction of reading and giving meanings
Kutadgu Bilig’de geçen kelimelerin büyük çoğunluğu Türkiye Türkçesi yazı dilinde de vardır. Bazı kelimeler ise yazı dilinde bulunmamasına rağmen Anadolu ağızlarında yaşamaktadır. Bu makalede biz, önce, ağızlarda saklanmış olan kelimeleri listeledik (KB. Arat yayımı elik ‘dağ keçisi, yabani keçi’ = DS. elik (I) ‘dağ keçisi, karaca’, gibi). Daha sonra, ağızlardaki malzemeden yararlanarak Kutadgu Bilig’in okunma ve anlamlandırılması üzerinde bazı düzeltme önerilerinde bulunduk (KB. Arat yayımı yülüg ‘saçı sakalı düzgün → DS. yülük, gibi)

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2006


Makalenin Yazarları
Gürer GÜLSEVİN