Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 348 - 358 2018-03-31
EĞİTİM DÜZEYİNİN İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Erdem BAĞCI
12 261

Öz Bütün toplumlarda, işsizlik önemli bir makroekonomik sorundur. Çünkü işsizliğin sadece ekonomik sonuçları yoktur, aynı zamanda sosyal boyutları vardır. Bu nedenle işsizlikle mücadele için otoriteler ekonomik ve sosyal politikalar oluşturmak zorundadırlar. Bu bağlamda, eğitim düzeyini yükseltmek işsizliği azaltmaya yönelik önemli bir politikadır. Bu durumda, önemli bir soru karşımıza çıkmaktadır; "aynı eğitim politikaları farklı ülkelerde aynı sonuçları verir mi ?" Bu sorunun cevabını bulmak için, bu çalışma yapılmıştır.   Bu çalışmada, literatür incelenerek, işsizlik ile eğitim düzeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen yirmi adet çalışma incelenmiştir. Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalar, eğitim düzeyi artışının işsizliği azalttığı tespit edilirken, gelişmekte olan ülkelerde yapılan çalışmalarda ise eğitim düzeyi artışının işsizliği azaltmadığı tespit edilmiştir. Nitekim gelişmiş ülkelerde eğitim durumuna göre işsizlik trendleri incelenmiştir ve eğitim düzeyi ile işsizlik arasında negatif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde, gelişmekte olan ülkelerde eğitim durumuna göre işsizlik trendleri de incelenmiştir. Eğitim düzeyi daha yüksek olan bireylerde işsizlik oranının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

İşsizlik, İstihdam, Eğitim, Gelişmiş ülkeler, Gelişmekte olan ülkeler
KAYNAKÇA
Birincil Dil tr
Konular Sosyal, İktisat, İşletme
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2018


Makalenin Yazarları
Erdem BAĞCI