Yıl 2011, Cilt: 12 Sayı : 20 Sayfalar 67 - 79 2011-06-01
Muhibbî Divanında Asker
Muhibbî Divanında Asker
Gülay DURMAZ
16 261

Kanuni, who was one of the ruler poets of the XVI century, was also the son of Yavuz Sultan Selim and the tenth sultan of the Ottoman Empire. He proved that he was such a great poet with his poems under the name Muhibbi (lover). Kanuni, who is also known with his military and political achievements, extended the boarders of the Empire to the doors of Vienna. In his era, Ottoman armies battled in Europe, Asia and Africa and the territories of the Empire were widened in these continents with the victories. Kanuni directed many of the military expedition by himself. While keeping his sultanate with a lasting war determination, he also behaved as a great sultan in his Divan. The verses containing the word "warrior" clearly show his greatness
XVI. yüzyılın hükümdar şairlerinden biri olan Kanuni, Yavuz Sultan Selim’in oğlu ve onuncu Osmanlı padişahıdır. Muhibbi mahlası ile yazdığı şiirlerle de büyük bir şair olduğunu kanıtlamıştır. Askeri ve siyasi başarıları ile anılan Kanuni, İmparatorluğun sınırlarını genişletmiş Viyana kapılarına kadar dayanmıştır. Osmanlı orduları uzun saltanat devresi boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında birçok muharebeler yapmış, kazanılan zaferlerle imparatorluk her üç kıtada da büyük genişlemeler kaydetmiştir. Kanuni, bizzat birçok seferlerin kumandasını üzerine almıştır. Saltanatını tükenmeyen bir savaş azmi içinde devam ettiren Kanunî, Divan’ında da cihan padişahına yakışır bir eda göstermektedir. Asker sözcüğünün geçtiği beyitler ele alındığında da bu özellik kendini göstermektedir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular Edebiyat
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
Gülay DURMAZ