Yıl 2018, Cilt: 15 Sayı : 1 Sayfalar 137 - 154 2018-04-30
Muhaddislere Verilen Unvanlar
Necmeddin ŞEKER
17 261

Öz Bu makale isminden de anlaşılacağı üzere hadis ilmiyle meşgul olan kimselere verilenbir kısım unvanları konu edinmektedir. Yazar klasik kaynaklarda hadisçileri derecelendirmeküzere ihdas edilmiş olan talip, muhaddis, hâfız, hüccet hâkim gibi bir kısım unvanların yanlışkullanıldığını iddia etmektedir. Bunun yerine hıfzın mertebelerinin müsnîd muhaddis, müfîd,hâfız ve emru’l-müminîn olması gerektiğini söyleyerek Ehl-i Hadisin klasik döneme aitkullanımlarından verdiği örnekler ve yaptığı açıklamalarla bunu ispatlamayaçalışmaktadır.(çev.)

Anahtar Kelimeler

hadis, yorum, muhaddis, rütbe
Abdullah Aydınlı, Hadis Terimleri Sözlüğü, Timaş Yayınları, İstanbul, 1984.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Necmeddin ŞEKER