Yıl 2010, Cilt: 10 Sayı : 2 Sayfalar 671 - 698 2010-05-01
A COMPARATIVE SURVEY ON THE CONCEPTS OF STRATEGICCOOPERATION AND STRATEGIC PARTNERSHIP
STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VE STRATEJİK ORTAKLIK KAVRAMLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
Gültekin SÜMER
39 261

Strategic relations emanate from power-centered character of international relations. This brings about a tight classification of the strategic relations. For, the strategic relations can take on the form of cooperation and partnership as well as an asymmetrical one. Strategic cooperation refers to a short term and limited strategic scope where as, strategic partnership refers to pursuing long term and extensive strategic relations. Strategic cooperation is more vulnerable to disharmonies between the two sides whereas strategic partnership is more durable. Such a distinction matters in case any strategic relation suffers an impasse
Stratejik ilişkiler güç merkezli uluslararası politikanın bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum beraberinde stratejik ilişkilerin sınıflandırılması ihtiyacını getirmektedir; çünkü stratejik ilişkiler asimetrik gibi, kendisini işbirliği ve ortaklık şeklinde de gösterebilir. Stratejik işbirliği daha kısa vadeli ve sınırlı bir alanda işbirliği anlamına gelirken, stratejik ortaklık iç siyasal uyuma bağlı olarak daha uzun vadeli kapsamlı hedefler peşinde koşması anlamına gelir. Stratejik işbirliği ortaya çıkabilecek uyumsuzluklara karşı daha kırılgan iken, stratejik ortaklık daha dayanıklıdır. Stratejik ortaklık ile stratejik işbirliği arasındaki ayrımın doğru bir biçimde yapılamazsa stratejik ilişkinin çıkmaza girdiği durumlar yeterince anlaşılamamış olur

Anahtar Kelimeler

Adenauer, Konrad(1964):―Deutschland, Europe und die Atlantische Allianz, Jacobsen et al. (eds.) Deutschland und die Welt:Zur Aussenpolitik der Bundesrepublik 1949-1963, München, Deutscher Taschenbuch Verlag.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2010


Makalenin Yazarları
Gültekin SÜMER