Yıl 2014, Cilt: 14 Sayı : 28 Sayfalar 34 - 68 2014-12-01
PRESENTATION OF INVESTMENT PROPERTY IN THE FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO TURKISH ACCOUNTING STANDARDS AND AN INVESTIGATION FOR DETERMINING THE KNOWLEDGE LEVEL OF MEMBERS OF ACCOUNTING PROFESSIONS
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN FİNANSAL TABLOLARDA SUNULUM ESASLARI VE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BİLGİ DÜZEYİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ali DERAN,İncilay SAVAŞ,Atilla SÜRER
22 261

Recently; many Turkish companies which have accountability obligation apply Accounting/Financial Reporting Standards (TAS/IFRS). TAS/IFRS have brought many different new application procedures in terms of content and applications that differ from uniform accounting systems recently applied in our country. One of them is valuation of investment property and its presentation in financial statements which form the subject of this study. The purpose of this study is to explain the principles of the presentation of investment property in the financial statements according to the Turkish Accounting Standards No: 40 (TAS 40). Besides, determining whether TAS 40 is well known by members of accounting professions is another purpose of this study. In this context, first TAS 40 is outlined and a research is conducted by employing a survey in Gaziantep region. This research evaluates the level of knowledge about TAS 40 of the members of accounting professions in Turkey. Besides, it gives an idea of the knowledge levels of accounting professions in Turkey about TAS 40.
Türkiye’de kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan birçok işletme günümüzde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını (TMS/TFRS) uygulamaktadır. TMS/TFRS, ülkemizde uygulanmakta olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nden içerik ve şekil açısından çok farklı yeni uygulamaları beraberinde getirmiştir. Bunlardan bir tanesi de bu çalışmanın konusunu oluşturan yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerleme ve finansal tablolarda sunulma esaslarıdır. Bu çalışmanın amacı yatırım amaçlı gayrimenkullerin 40 no’lu Türkiye Muhasebe Standardına (TMS 40) göre finansal tablolarda sunum esaslarını açıklamaktır. Ayrıca muhasebe meslek mensupları tarafından TMS 40’ın ne derece bilindiğini tespit etmek bu çalışmanın bir diğer amacıdır. Bu amaç çerçevesinde önce TMS 40 açıklanmış, daha sonra ise Gaziantep İlinde anket yöntemi kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma Türkiye’deki tüm muhasebe meslek mensuplarının TMS 40 hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmemekle beraber, Türkiye’deki muhasebe meslek mensuplarının bilgi düzeyi hakkında bir fikir vereceği kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2014


Makalenin Yazarları
Ali DERAN
İncilay SAVAŞ
Atilla SÜRER
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.