Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 51 - 62 2016-06-01
Is There A Relation Between Entrepreneurial Perceptions and National Innovation Performances? The position of Turkey in Europe
Girişimcilik Algısı ile Ulusal İnovasyon Performansı Arasında Bir İlişki Va r mıdır? Türkiye’nin Avrupa ’daki Konumu
Volkan TÜRKER,Mehmet Nuri İNEL
21 261

Anahtar Kelimeler

____, Innovation Union Scoreboard 2011 - Research and Innovation Union Scoreboard, Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology, 2012.
Birincil Dil
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2016


Makalenin Yazarları
Volkan TÜRKER
Mehmet Nuri İNEL