Cilt: 9 Sayı : 1
ÜRETİM PROGRAMLAMA VE ÜRETİM PARTİ BÜYÜKLÜKLERİNİN TOPLAM HAZIRLIK ZAMANI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR İŞLETME UYGULAMASI
FFECTS OF PRODUCTION PLANNING AND PRODUCTION LOT SIZING OVER TOTAL SETUP TIME: A BUSINESS APPLICATION
Murat KOCAMAZ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Murat KOCAMAZ