Yıl 2010, Cilt: 9 Sayı : 32 Sayfalar 312 - 340 2010-06-01
UNREGISTERED LIVES
KAYIT DIŞI YAŞAMLAR
M. Ruhat YAŞAR
20 261

This study discusses the influence of unofficial marriages on poverty. Unofficial marriages lead to non-registered way of life and deepen poverty. Such marriages are significant in that they constitute the beginning a vicious circle that may make poverty the fate of future generations. In this study issues such as well-being and socio-economic status of families as well as religious marriage, sex, sexual values and problems concerning the legal/legislative structure are analyzed. This presentation can be taken as a picture of how unofficial marriages turns poverty into inheritance. The main aim of the present study is to point to the dramatic effects of such marriages, which also intersect with early marriages, upon life quality and thus contribute to possible solutions to the problem.
Bu makalede resmî olmayan evliliklerin yoksulluk üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Resmî olmayan evlilikler kayıt dışı bir yaşam oluşturarak yoksulluğun derinleşmesine katkıda bulunmaktadır. Bu tür evlilikler yoksulluğu sonraki kuşakların kaderi hâline getirebilecek bir kısır döngünün başlangıcını oluşturmak açısından dikkate değerdir. Çalışmamızda ailelerin yaşam kaliteleri sosyo-ekonomik durumun yanında dinî nikâh, toplumsal cinsiyet, cinsiyetçi değerler ve hukuki/idari yapıdaki sorunlar açısından ele alınmıştır. Bu bildiri kayıt dışı yaşamın yoksulluğu nasıl miras haline getirebileceğinin bir resmi olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmadaki amacımız çoğunlukla erken evliliklerle kesişen bu tür evliliklerin yaşam kalitesi üzerindeki dramatik sonuçlarına dikkat çekmek ve bu konuda olası çözümlere katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler

Akyüz, E., (1991), “Evlilik Dışı Çocukların Korunması”, Türk Aile Ansiklopedisi, Cilt 2, TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2010


Makalenin Yazarları
M. Ruhat YAŞAR