Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 14 - 28 2018-06-26
ALAN ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARIMSAL VERİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Ece Uzunsakal,Doğan YILDIZ
17 261

Öz Alan araştırmalarında istatistiksel açıdan psikometrik özelliklerin yani geçerlilik ve güvenilirliğin önemi büyüktür. Bu çalışma yapılacak araştırmalara örnek olması amacıyla çiftçi sorunları üzerine yapılan uygulamalı bir araştırmadır ve çalışmanın ana hedefi güvenilirlik testlerinin karşılaştırılması yapılarak Rasch analizinin diğer bir güvenilirlik testi olan Cronbach alfa güvenilirliğine karşı üstünlüğünü göstermektir. Ayrıca Rasch analizinin ölçek geliştirmedeki önemine bu çalışma ile vurgu yapılmak istenmektedir. Uygulanan Rasch analizi ve Cronbach alfa güvenilirlik analizlerinden elde edilen sonuçlardan, Rasch analizinin Cronbach alfa güvenilirlik testine göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Güvenirlik testlerinin karşılaştırılmasında “Türkiye’deki Tarımsal İşgücünün Demografik ve Yapısal Dönüşümü” isimli saha araştırmasının 13 maddelik bir ölçeği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Alan araştırmaları, Güvenilirlik, Rasch analizi, Cronbach alfa analizi, Tarımsal veri
AKIN Özlem, BAŞTÜRK Ramazan; (2012), Keman Eğitiminde Temel Becerilerin Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, ss. 175-187
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2018


Makalenin Yazarları
Ece Uzunsakal
Doğan YILDIZ