Yıl 2013, Cilt: 23 Sayı : 2 Sayfalar 134 - 140 2013-06-01
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Bir Siyah Alaca Sürüsünde Sürüden Çıkarma Nedenleri ve Etkileyen Faktörler
Culling Reasons and Affecting Factors in a Holstein Dairy Herd Raised in Southeast Region of Turkey
H. ÜLKER,G. BAKIR
21 261

This study was done to obtain some descriptive aspects and determine the reasons for culling in a dairy herd in a State Farm located in South East of Turkey. Culling and yield records of 2617 animals during years 2000-2010 were evaluated. The effects of year, parity and milk yield classes on ratios of culling reasons were analyzed. Data were analyzed using SPSS program and chi-square test was applied. The proportions of culled animals were due mainly to involuntary culling (85.8%) with small proportion of voluntary culling (14.2%). The most frequent primary involuntary culling reasons for lactating cows were diseases (22.5%), udder problems (22.2%), reproductive disorders (19.7%) and conformation (17.4%). Culling reasons’ ratios were affected from years, parity and milk yield classes (P
Bu araştırma, Türkiye’nin Güney Doğusunda bir Devlet Tarım İşletmesinde yetiştirilen bir süt sığırı sürüsünde bazı tanımlayıcı değerler elde etmek ve sürüden çıkarma nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 2000-2010 yıllarını kapsayan 2617 baş sığıra ait sürüden çıkarma ve verim kayıtları değerlendirilmiştir. Yıl, buzağılama sayısı ve süt verim sınıfının sürüden çıkarma nedenleri oranına etkisi analiz edilmiştir. Veriler SPSS istatistik paket programında değerlendirilmiş ve ki-kare testi uygulanmıştır. Ayıklanan hayvanların önemli kısmı (%85.8) zorunlu nedenlerle sürüden çıkarılırken az bir kısmı (%14.2) isteyerek sürüden çıkarılmıştır. Sağılan ineklerde en sık görülen belli başlı zorunlu sürüden ayıklama nedenleri hastalıklar (%22.5), meme problemleri (%22.2), üreme bozuklukları (%19.7) ve konformasyondur (%17.4). Ayıklama nedenleri oranları yıl, buzağılama sayısı ve süt verim sınıflarından etkilenmiştir (P

Anahtar Kelimeler

Bascom SS and Young AJ (1998). A summary of the reasons why farmers cull cows. J. Dairy Sci. 81: 2299-2305.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
H. ÜLKER
G. BAKIR