Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı : 38 Sayfalar 62 - 82 2015-06-01
THORSTEIN VEBLEN AND CONCEPT OF CONSPICUOUS CONSUMPTION
Thorstein Veblen ve Gösterişçi Tüketim Kavramı
Cansu GÜLEÇ
21 261

Thorstein Veblen is considered as one of the best known and most influential critic and social thinker brought up in the United States. In his book "The Theory of The Leisure Class", which was published in 1899 for the first time, he argued that the consumption was done for conspicuous; and he relied the relationship between society and economy on class differences. In this context, Veblen stated that conspicuous consumption is the purchases made by the upper social class and the other classes trying to emulate them for the purpose of show off. It is clear that generally social world, more specifically consumption in the world, has changed dramatically since Veblen’s time. However, it is important to repeat Veblen's ideas as a reference point in order to gain an insight into today’s excessive-consumption of world. Within these considerations, the aim of this work is to understand how the concept of “conspicuous consumption” has been taken a dimension in the context of the present condition from Veblen’s reference framework
Thorstein Veblen , Amerika’nın ürettiği en bilinen ve etkili sosyal düşünür ve eleştirmenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İlk kez 1899’da yayımlanan kitabı “The Theory of The Leisure Class” (Aylak Sınıfı Teorisi) adlı eserinde Veblen, tüketimin gösteriş amacı ile de yapılabildiğini ileri sürmüş, toplum-ekonomi arasındaki ilişkiyi sınıfsal farklılaşmalara da dayandırmıştır. Bu çerçevede Veblen, gösterişçi tüketimin üst sosyal sınıf ve bunlara benzemeye çalışan diğer sınıflar tarafından gösteriş amaçlı olarak yapılan alışverişler olduğunu belirtmiştir. Veblen’in yaşadığı dönemden bu yana genel olarak toplumsal dünyanın ve daha özgül olarak tüketim dünyasının büyük ölçüde değiştiği açıktır. Ancak bugünün aşırı-tüketim dünyasına dair bir bakış açısı kazanmak için Veblen’in fikirlerini tekrar etmek önemli bir referans noktasıdır. Bu hususlar dahilinde bu çalışmanın amacı, “gösterişçi tüketim” kavramının Veblen’in bahsettiği çerçeveden günümüz koşullarında nasıl bir boyut kazandığını anlamak olacaktır

Anahtar Kelimeler

Acar, Ali, “Gösteriş Tüketimi”. Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, Sayı:457, 2000, s. 38-50.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Cansu GÜLEÇ