Yıl 2014, Cilt: 7 Sayı : 1 Sayfalar 33 - 37 2014-07-23
In Vitro Evaluatıon of Frozen Bull Sperm Thawed in The Different Systems
Farklı Sistemlerde Çözdürülen Dondurulmuş Boğa Spermasının İnvitro Değerlendirilmesi
Murat SELÇUK,Eser AKAL,Muzaffer ÇELEBİ
37 261

In Vitro Evaluatıon of Frozen Bull Sperm Thawed in The Different Systems The aim of this study was to evaluate the effect of frozen bull sperm thawed in a water bath and dry thawing system within certain time at a certain temperature on spermological parameters. Ten straws (0.25 ml) containing of the frozen bull sperm belonging to same bull, frozen at the same date and stored under same conditions were used in the study. Straws were thawed at 37.5 ºC for 25 sec in a water bath and dry thawing system. Sperm samples were obtained from the each thawed sperm and evaluated for spermatological parameters. There was no difference in the percentage of motility, dead/live spermatozoa rate, hypo-osmotic swelling test (HOST) values, abnormal spermatozoa rates (head, middle, tail parts of spermatozoa and total abnormal spermatozoa) in the study. Although acrosomal disorders of spermatozoa thawed in dry thawing system (1.5%±0.30) were significantly higher (P
Bu çalışmada dondurulmuş boğa spermasının belirli sıcaklıkta ve belirli sürede, su banyosu içerisinde ve kuru sistemde çözdürülmesinin spermatolojik parametreler üzerine etkisinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada aynı boğaya ait, aynı tarihte dondurulan ve aynı şartlarda saklanan dondurulmuş spermalardan her iki çözdürme yöntemi için 10’ar adet payet (0,25 ml) kullanılmıştır. Spermalar sulu sistemde 37,5 OC’lik su banyosunda 25 sn.’de, kuru sistemde ise 37,5 OC’de 25 sn.’ye ayarlanmış cihaz içinde çözdürülmüştür. Çözdürülen spermalardan, spermatolojik muayeneler için numuneler alınmış ve incelenmiştir. Spermatolojik parametrelerin incelenmesi sonucu motilite, ölü/canlı oranı, hipo-ozmotik şişme testi (HOST) değerleri ile baş, orta, kuyruk ve toplam anormal spermatozoa oranları yönünden her iki yöntem arasında önemli bir fark saptanmamıştır. Her iki yöntem arasında sadece akrozom bozuklukları yönünden önemli bir farklılık bulunmuştur. Kuru sistemde çözdürülen spermatozoonlardaki akrozom bozuklukları (%1,5±0,30) sulu sistemde çözdürülenlerden (%0,5±0,16) daha yüksek (P

Anahtar Kelimeler

Brito LFC, Barth AD, Bilodeau-Goeseels S, Panich PL, Kastelic JP. Comparison of methods to evaluate the plasmalemma of bovine sperm and their relationship with in vitro fertilization rate. Theriogenology. 2003; 60: 1539‒1551.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Temmuz 2014


Makalenin Yazarları
Murat SELÇUK
Eser AKAL
Muzaffer ÇELEBİ