Cilt: 21 Sayı : 39
d
KADIN GİRİŞİMCİLERİN BÖLGESEL KALKINMADA ROLÜ: AKÇAKOCA İLÇESİ ÖRNEĞİ
The Role of Women Entrepreneurs in Regional Development: Akçakoca District Example
Zeynep MESCİ,Muammer MESCİ,Arzu KARAGÖZ,Canan ÖZGENÇ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Arıkan, C. (2016). Kadın Girişimcilikte Başarı ve Başarıyı Etkileyen Faktörler: Bursa Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14 (3), 138-156.