Yıl 2008, Cilt: 1 Sayı : 24 Sayfalar 203 - 228 2008-06-01
INNOVATIONS, LEARNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT: EXAMPLES FROM THE DEVELOPED REG ONAL ECONOMIES
Yenilikler, Öğrenme ve Ekonomik Kalkınma: Gelişmiş Bölgesel Ekonomiklerden Örnek Uygulamalar
Murat ÇETİN,Eyyup ECEVİT
22 261

Knowledge, learning and innovation factors have been seen in the studies of economic growth and development by the middle of 1990 s. These factors are still very important nowadays. The main purpose of this study is to research the relationship between innovations, learning and regional development. The approach of learning regions arousing from the learning economy builds the main structure of the study. The study focuses on some learning regions in European Countries. We concluded that longlife learning, collective and interactive learning, networking, new learning culture, social inclusion and cooperation arevery important in the creating and developing of learning regions. So, both European Union and national goverments support these topics, especially longlife learning
1990'ların ortalarından itibaren bilgi, öğrenme ve yenilik faktörleri büyüme ve kalkınma çalışmalarında ön plana çıkmıştır. Bu unsurlar, günümüzde de önemini korumaktadır. Çalışmanın temel amacı; yenilikler, öğrenme ve bölgesel kalkınma arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Öğrenen ekonomi olgusundan doğmuş olan öğrenen bölgeler yaklaşımı konunun değerlendirilmesinde önemli bir çerçeve sunar. Çalışma, Avrupa'daki örnek bazı öğrenen bölgeler üzerinde odaklanmaktad r. Çal madan ç kar labilecek ana bulgu; Avrupa öğrenen bölgelerinin yaratılmas ve geliştirilmesinde hayat boyu öğrenme, kolektif ve etkileşimli öğrenme, ağ oluşturma, yeni öğrenme kültürü, sosyal katılım ve işbirliğinin oldukça önemli olduğudur. Bu nedenle, gerek AB gerekse ulusal hükümetler bu alanlarda, özellikle de hayat boyu öğrenme konusunda ciddi destekler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2008


Makalenin Yazarları
Murat ÇETİN
Eyyup ECEVİT