Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 36 Sayfalar 299 - 317 2011-01-01
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RIGHT OF CONTRIBUTION CLAIM AND THE INCREASED VALUE CLAIM ON THE LEGAL PROPERTY REGIME
YASAL MAL REJİMİNDE KATKI ALACAĞI VE DEĞER ARTIŞ PAYI
Zafer ZEYTİN
33 261

The former Turkish Civil Code (Code Number 743) did not include a provision regarding issue of participation in increased value; and this issue was resolved through the right of contribution claim, which was developed by the decisions of Court of Cassation Turkey (Yargitay) with application of unjust enrichment provisions of the Law of Obligations Code. The new Civil Code, on the other hand, includes a provision, (art. 227) regulating cases in which a spouse has contributed to the acquisition, improvement, or preservation of an asset belonging to the other without receiving equivalent compensation and that asset increased in value at the time of liquidation. This provision is of 1.1.2002 in effect. At this point a problem arouse with respect to the cases that cover a time span of both Codes and type of rights mentioned above, namely the right of contribution claim and increased value claim. In those cases a court should only decide on increased value claim for a claimant spouse, for the right of contribution claim has already covered by the former.
743 sayılı Türk Kanunu Medenisi (eMK) döneminde eşlerin birbirlerinin malvarlığına malları, para ve emekleri ile yaptıkları katkının karşılığı olarak Yargıtay içtihatları ile genel hükümlere ve özellikle sebepsiz zenginleşme borç kaynağına dayanarak geliştirilen katkı alacağı hakkı, 2002 tarihinden itibaren yerini TMK'de açıkça düzenlenen değer artış payı alacağına bırakmıştır (TMK md. 227). TMK 227'nci maddede düzenlenen değer artış payı alacağı 1.1.2002 tarihinden itibaren uygulama alanı bulmaktadır. Eşlerden birinin diğer eşin malvarlığına yapılan katkı eMK döneminde gerçekleşmiş ve katkı yapılan mal TMK'nin yürürlüğe girmesinden sonra yasal mal rejimi sona erdiği anda eşin malvarlığında bulunuyorsa, katkı alacağı ve değer artış payı alacağı birlikte uygulama alanı bulmalıdır. Bu bağlamda katkı alacağı, değer artış payı alacağı içersinde yer alan katkı miktarını oluşturur. Bu nedenle hak sahibi eşe sadece değer artış payı alacağı tanınmalı, ayrıca eMK dönemindeki katkı alacağına hükmedilmemelidir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011


Makalenin Yazarları
Zafer ZEYTİN