Yıl 2011, Sayı : 357 Sayfalar 30 - 33 2011-07-01
Avrupa Birliği’nde Tarımsal Biyoteknoloji Alanındaki Yasal Düzenlemeler
Nezaket CÖMERT
7 261

Öz Dünyada, 21.yüzyılın eşiğinde küresel ısınma ve dünya nüfusunun hızla artma eğilimi, gelecek nesillerin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve ekolojik dengenin hızla bozuluyor olması özellikle tarım sektöründe, tarımsal üretimi arttıracak yeni tarım teknolojilerinin kullanılması ve araştırılması gerekliliğini gündeme getirmiştir. Gıda maddelerinin üretimini arttırmada üzerinde en çok çalışılan ve tartışılan teknolojilerden en önemlisi Biyoteknolojidir. Özellikle modern biyoteknolojik yöntemlerin gelecekte olabilecek iklim değişiklikleri, su yetersizliği ve toprak alanların bozulması gibi çevresel mücadelelerde muhtemel çözüm önerileri sunabilen önemli avantajlarının olduğuna dair bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkelerde transgenik bitki ve hayvanlar üzerindeki modern biyoteknolojik çalışmaların; ulusal, bölgesel ve uluslar arası platformlardaki sağlık, güvenlik, ekonomik, kültürel ve etik nedenlerden dolayı oluşturduğu tartışmalar karşısında her ülke kendi koşullarına göre özellikle biyogüvenlik kaygılarından dolayı modern biyoteknolojinin uygulanması ile ilgili yasal düzenlemeleri tartışmaya başlamıştır

Anahtar Kelimeler

Anonymous,( 2009), http://www.eefsa.europa.eu/Scientific ,Panels/GMO//efsa-locale.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2011
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2011


Makalenin Yazarları
Nezaket CÖMERT