Yıl 2013, Cilt: 23 Sayı : 1 Sayfalar 31 - 35 2013-03-01
Van İli'nde Yetiştirilen Katırların Bazı Morfolojik Özellikleri
Some Morphological Characteristics of Mules Raised in Van Province in Turkey
Orhan YILMAZ,Füsun COŞKUN,Mehmet ERTUĞRUL
18 261

The aim of this research study is to define some morphological characteristics of mules raised in Van province. A total of 62 mules, 35 males and 27 females, in three age groups (3-6, 7-8 and 9-15 years) were examined. Descriptive statistics of morphologic traits were as follow: Withers height 129.9±0.87 cm; height at rump 128.3±1.64 cm; body length 134.2±0.83 cm; heart girth circumference 148.5±0.84 cm; chest depth 59.8±0.54 cm; cannon circumference 16.2±0.16 cm; and head length 54.9±0.53 cm. In this study the distributions of coat colour were 54.8% for bay colour, 24.3% for white, 4.8% for black, 4.8% for brown, 8.1% for mouse gray, and 3.2% for chestnut. It can be concluded that body development continues until 3 years of age and thereafter only slight increases can be seeen in this trait. The present data also showed that mules raised in province of Van were slightly larger in body sizes than UK and Ordu Province of Turkey mules but nearly similar in body sizes with Eastern Anatolian and Turkish mules.
Bu araştırma çalışması, Van İli’nde yetiştirilen katırların morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan katırlar cinsiyet ve yaş faktörleri bakımından incelenmiş, ayrıca Ordu İli, Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye ortalaması ve İngiltere’de yetiştirilen bazı katırlar ile karşılaştırılmıştır. Veriler, Minitab İstatistik Programı kullanılarak ANOVA ve Student’s TTest analizleri ile incelenmiştir. Çalışmada 3-6, 7-8 ve 9-15 olmak üzere 3 farklı yaş grubu altında, 18 erkek ve 20 dişi olmak üzere 38 katır kullanılmıştır. Morfolojik özelliklere ait tanımlayıcı istatistik değerler cidago yüksekliği 129.9±0.87 cm, sağrı yüksekliği 128.3±1.64 cm, vücut uzunluğu 134.2±0.83 cm, göğüs çevresi 148.5±0.84 cm, göğüs derinliği 59.8±0.54 cm, ön incik çevresi 16.2±0.16 cm, ve baş uzunluğu 54.9±0.53 cm olarak bulunmuştur. Bu çalışmada vücut renginin dağılımında doru don % 44.7, siyah % 7.9, fare bozu % 5.3, kır 31.6 ve al % 3.7 olarak bulunmuştur. Vücut gelişiminin 3 yaşa kadar sürdüğü ve ondan sonra çok küçük değişiklikler olduğu söylenebilir. Bu veriler ayrıca Van katırlarının vücut ölçüleri bakımından İngiltere’deki bazı ve Ordu İli’nde yetiştirilen katırlardan daha iri, Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye katırları ile neredeyse aynı oldukları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

Anderson WS (1939). Fertile mare mules. Journal of Heredity 30: 548-551.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2013


Makalenin Yazarları
Orhan YILMAZ
Füsun COŞKUN
Mehmet ERTUĞRUL