Cilt: 13 Sayı : 1
The Effect of Temperature on Angiogenesis in Chicken Embryos
Emre ATAY,Seval AYEKİN,Rabia Zülal HATİPOĞLU,Münevver Ceyda KURAL,Mert KUSEYRİ,Yavuz TAÇYILDIZ,Yusuf BAŞOĞLU,Ali Batuhan ALKAN,Abdülkadir BİLİR,Tolga ERTEKİN

70 129

Öz entrAngiogenesis plays an important role in the formation of new vessels in the embryonic period. The aim of this study is to determine possible differences in angiogenesis process in chicken embryos exposed to two different incubation temperatures of 37.50C and 39.00C using Chorioallantoic Membrane (CAM) model. The study included two groups, each with an experimental and control group, in which 16 fertilized chicken eggs were analyzed. The eggs were opened on the 7th day of incubation with the aid of forceps and surgical scissors without damaging the embryo. Head-stern, occipito-frontal length, vessel thickness, density and number of each embryo on CAM were measured by ImageJ. Statistical analysis of the data was performed by SPSS program. Depending on the temperature, there was a decrease, although not statistically significant, in the values of head-stern lengths of the embryos obtained from the eggs incubated at 39.00C. However, it was determined that occipito-frontal length values increased, the skull had a larger appearance and this increase was statistically significant (p<0.05). The mean density of embryos obtained from eggs incubated at 37.50C was 1.58±0.57, while the mean vessel density of embryos obtained from eggs incubated at 39.00C was 1.46±0.61. There was no statistically difference between mean vessel density values (p>0.05). A comparison of both groups showed a decrease in the number of vascular branches (35.44±10.97 at 37.50C, 24.94±6.97 at 39.00C) due to the increasing temperature. This decrease was found to be statistically significant (p<0.05). In general, it was observed that the increase in temperature caused a decrease in vessel density, thickness and number of branches in chicken embryos on CAM. As a result, it was determined that growth and development were negatively affected in embryos.Anjiyogenez embriyonik dönemde yeni damarların oluşumunda önemli bir rol oynar. Bu çalışmanın amacı, Koryoallantoik Membran (KAM) modeli kullanılarak 37.50C ve 39.00C olacak şekilde iki farklı kuluçka sıcaklığına maruz bırakılan tavuk embriyolarında anjiyogenez sürecindeki olası farklılıkları belirlemektir. Çalışmada her birinde 16’şar adet döllü tavuk yumurtasının analiz edildiği deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup yer aldı. Yumurtalar inkübasyonun 7. gününde penset ve cerrahi makas yardımıyla embriyoya zarar vermeden açıldı. Fotoğrafları çekilen embriyoların tepe-kıç ve occipito-frontal uzunlukları ile KAM’daki damar kalınlıkları, damar yoğunluğu ve damar dal sayıları ImageJ programı kullanılarak ölçüldü. Verilerin istatistiksel analizi SPSS programı aracılığıyla yapıldı. Sıcaklığa bağlı olarak 39.00C’de inkübe edilen yumurtalardan elde edilen embriyoların tepe-kıç uzunluklarının değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı olmasa da bir azalma mevcuttu. Bununla birlikte occipito-frontal uzunluk değerlerinin arttığı, kafatasının daha büyük bir görünüme sahip olduğu ve bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0.05). 37.50C’de inkübe edilen yumurtalardan elde edilen embriyoların damar yoğunluğu ortalaması 1.58±0.57 iken, 39.00C’de inkübe edilen yumurtalardan elde edilen embriyoların ortalama damar yoğunluğu 1.46±0.61 olarak tespit edildi. Ortalama damar yoğunluğu değerleri arasında istatistiksel olarak gruplar arasında bir fark gözlenmedi (p>0.05). Her iki grubun karşılaştırılmasında artan sıcaklığa bağlı olarak damar dal sayısında bir azalma (37.50C’de 35.44±10.97, 39.00C’de 24.94±6.97) olduğu görüldü. Bu azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0.05). Genel anlamda sıcaklık artışının tavuk embriyolarında KAM’da damar yoğunluğu, kalınlığı ve dal sayısında bir azalmaya sebep olduğu gözlendi. Sonuç olarak embriyolarda büyüme ve gelişmenin olumsuz yönde etkilendiği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: entrchorioallantoic membrane, Angiogenesis, chick, temperature, vesselAnjiyogenezis, civciv, damar, koryoallantoik membran, sıcaklık

Kaynakça

Auger N, Naimi AI, Smargiassi A, et al. Extreme heat and risk of early delivery among preterm and term pregnancies. Epidemiology. 2014; 25:344-350.
Emre ATAY,Seval AYEKİN,Rabia Zülal HATİPOĞLU,Münevver Ceyda KURAL,Mert KUSEYRİ,Yavuz TAÇYILDIZ,Yusuf BAŞOĞLU,Ali Batuhan ALKAN,Abdülkadir BİLİR,Tolga ERTEKİN