Cilt: 1 Sayı : 2
Milli Parklarda Uzun Devreli Gelişme Planı Hazırlanması Yöntem ve Teknikleri
Methods and Techniques in Preparation of Secular Decade Strategic Plan for National Parks
Mehmet TUNÇER,Simge ÖZDAL OKTAY

27 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Adıgüzel, N. ve Vural, M. (1995). “Kızılcahaham Soğuksu Mili Parkı (Ankara) Vegetasyonu,” Turkish Journal of Botany, 19: 213-234.
Mehmet TUNÇER,Simge ÖZDAL OKTAY