Cilt: 4 Sayı : 1
d
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: OECD ÖRNEĞİ / Analysis Of Factors Affecting High Technology Product Export: OECD Case
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING HIGH TECHNOLOGY PRODUCT EXPORT: OECD CASE / Yüksek Teknolojili Ürün İhracatını Etkileyen Faktörlerin Analizi: OECD Örneği
Gizem YAVUZ,Özgür UYSAL

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.