Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 41 - 60 2020-02-12
The Effect of Work Ethics Values on the Job Performance from the Standpoint of the Project Staff with Different Religious Beliefs
Farklı İnançlara Sahip Çalışanlar Açısından Çalışma Ahlâkı Değerlerinin İş Performansı Üzerindeki Etkisi
Suudan Gökçe GÖK,Tahir AKGEMCİ
13 261

Anahtar Kelimeler

KAYNAKÇAAkdemir, A. (2004). İşletmeciliğin Temel Bilgileri. Çanakkale: Biga İ.İ.B.F. Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 12 Şubat 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-3822-2605Yazar: Suudan Gökçe GÖK (Sorumlu Yazar)Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-5936-7462Yazar: Tahir AKGEMCİ Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Şubat 2020


Makalenin Yazarları
Suudan Gökçe GÖK
Tahir AKGEMCİ