Yıl 2012, Cilt: 11 Sayı : 39 Sayfalar 128 - 138 2012-04-01
DETERMINING PRIMARY SCHOOL TEACHERS' AND PRIMARY SCHOOL PRE-SERVICE TEACHERS' SELF-EFFICACY BELIEFS TOWARDS INTEGRATED EDUCATION AND IEP PREPARATION
SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE VE BEP HAZIRLAMAYA İLİŞKİN ÖZ-YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Fatih CAMADAN
23 261

The aim of this research is determining the self-efficacy beliefs of primary teachers and pre-service primary teachers towards Integrated Education and IEP preparation. The research was carried out on 238 people, 107 of whom were pre-service primary teachers studying at the Faculty of Education in Rize University and 131 of whom were primary teachers working in Çayeli district of Rize. Integrated Education Questionnaire developed by Aksüt, M, Battal, İ, and Yaldız F. (2005) and The Scale of Determining Potential Difficulties in IEP Preparation Process by Tike Bafra, L. and Kargın, T. (2009) were utilized as data gathering instrument. In the study, self-efficacy beliefs of pre-service primary teachers towards Integrated Education and IEP preparation were found out to be more than that of primary teachers. A meaningful positive correlation between the self-efficacy beliefs of primary teachers and pre-service primary teachers towards Integrated Education and IEP preparation was observed. While the scores of male pre-service teachers in terms of perceiving their competence for Integrated Education were found to be significantly higher than females; no significant difference according to genders, in terms of self-efficacy towards IEP preparation was found. Moreover, it was found out that the primary teachers attending in-service training perceive themselves more competent for IEP preparation than the primary teachers not attending in-service training. Keywords: Integrated Education, Individualized Education Program (IEP)
Araştırmanın amacı sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ve BEP hazırlamaya ilişkin öz-yeterliklerinin belirlenmesidir. Araştırma, Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 107 öğretmen adayı ve Rize ili Çayeli ilçesinde görev yapan 131 sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 238 kişi ile yürütülmüştür. Çalışmada Aksüt, M, Battal, İ, ve Yaldız F. (2005)'nin geliştirdikleri Kaynaştırma Eğitimi Anketi ile Tike Bafra, L. ve Kargın, T. (2009)'nin geliştirdikleri BEP Hazırlama Sürecinde Karşılaşılabilecek Güçlükleri Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada; öğretmen adaylarının, öğretmenlere göre kaynaştırma eğitimine ve BEP hazırlamaya ilişkin öz-yeterliklerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ve BEP hazırlamaya ilişkin öz-yeterlikleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Kaynaştırma eğitimindeki yeterliklerini algılayışlarında erkek öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülürken, BEP hazırlamaya ilişkin öz-yeterliklerinde ise gerek öğretmenlerin gerekse öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Ayrıca hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin, almayanlara göre kaynaştırma eğitimine ve BEP hazırlamaya ilişkin olarak kendilerini daha yeterli algıladıkları bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma Eğitimi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)

Anahtar Kelimeler

Aksüt, M., Battal, İ. ve Yaldız, F. (2005). Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yeterlilikleri (Uşak ili Örneği), 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Fatih CAMADAN