Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 4 Sayfalar 1171 - 1192 2009-11-01
THE TRANSFORMATION FROM HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TO“STRATEGIC” HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDEN “STRATEJİK” İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE DÖNÜŞÜM
Nazlı Ayşe Ayyıldız ÜNNÜ,Tamer KEÇECİOĞLU
21 261

In today‟s challenging, competitive arena; organizations should have qualified human resources in order to survive and gain competitive advantage. Retaining such qualified personnel is another issue that organizations face. The transformation from traditional personnel management to human resource management has not been enough to meet the changing expectations of today‟s workers and overcome the challenges of changing external conditions. Structural changes that are conducted solely are not enough to transform organizations. In order to survive and meet the challenges of changing world, organizations have to deal with human resources from a strategic perspective as human is the initiator of a change/transformation process. In this regard; strategic human resource management concept and the perspectives developed to explain it, has been studied in this conceptual paper. Besides vertical and horizontal fit and their determinants are also discussed to understand the evolution of the concept better
Günümüzde kazanabilmeleri sahip oldukları nitelikli insan kaynaklarına ve bu kaynakları ellerinde tutabilme düzeylerine bağlıdır. Geleneksel personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine doğru gerçekleşen dönüşüm, hızla değişen çevresel koşullar karşısında yetersiz kalmaktadır. İşletmelerin tek başına uygulamaya koyduğu yapısal değişiklikler; işletmelerde köklü bir değişimin gerçekleştirilmesi ve olamamaktadır. Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak ve en önemlisi hayatta kalmak için değişmek zorunda olan örgütler insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak zorundadırlar. Nitekim bu kavramsal çalışmada stratejik insan kaynakları yönetimi kavramı ve kavrama ilişkin geliştirilen bakış açıları tartışılmaktadır. Stratejik insan kaynakları yönetiminin önem kazanmasıyla beraber gelişen yatay ve dikey uyum kavramları ve belirleyicileri de irdelenerek yazına katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır

Anahtar Kelimeler

Baird, L. ve Meshoulam, I. (1988): Managing Two Fits of Strategic Human Resource Management, Academy of Management Review, 14, ss.116-128.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2009


Makalenin Yazarları
Nazlı Ayşe Ayyıldız ÜNNÜ
Tamer KEÇECİOĞLU